Спеціальність "Екологія"

На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка за спеціальністю 101 Екологія

Презентація спеціальності

 • за ступенем вищої освіти Бакалавр - освітньо-професійна програма Екологія
 • за ступенем вищої освіти Магістр - освітньо-професійна програма Агроекологія

 

Форми навчання – денна.

Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступені вищої освіти бакалавра та магістра. 

 

Навчання за ступенями вищої освіти:

 • БАКАЛАВР (101-Екологія) - термін навчання 4 навчальні роки
 • МАГІСТР (101- Екологія) - термін навчання 1,5 навчальні роки
Ліцензований обсяг
Спеціальність
Ступінь вищої освіти
Кількість осіб
101 Екологія
Бакалавр
25
101 Екологія
Магістр
25

 

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою Екологія отримують освітню кваліфікацію «Бакалавр з екології», який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

 

Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 101 Екологія за освітньо-професійною програмою Агроекологія отримують освітню кваліфікацію «Магістр з екології» та мають розширену наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість здійснювати науково-виробничу, проектну, організаційну та управлінську діяльність в сфері екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля.

 

Вступні іспити:

Підготовка фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

         В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:

 • пройти практику на базі працюючих підприємств та стажування за кордоном;
 • приймати участь у міжнародних конференціях та семінарах.

 

         Випускники можуть працювати в таких установах:

 • Підприємства, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування;
 • Організації, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;
 • Підприємства з екологічно-небезпечними технологіями;
 • Науково-дослідні установи;
 • Природоохоронні організації;
 • Муніципальні структури.

 

         Посади, які може займати:

 • Начальник відділу техногенно-екологічної безпеки;
 • Начальник відділу охорони навколишнього середовища;
 • Інспектор з охорони природи;
 • Начальник лабораторії з охорони навколишнього середовища;
 • Інженер з охорони навколишнього середовища;
 • Головний технолог з природоохоронних робіт;
 • Інженер з охорони природних екосистем;
 • Інженер з охорони та захисту лісу;
 • Інженер з охорони тваринного світу;
 • Екологічний аудитор;
 • Експерт з екології;
 • Лаборант хімічного аналізу;
 • Лаборант з аналізу газів та пилу;
 • Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа);
 • Технік-еколог;
 • Фахівець з екологічної освіти;
 • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем;
 • Фахівець з рекреації;
 • Фахівець з управління природокористуванням.