Тараненко Анна Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3 кв. 11, м. Полтава, Україна, 36003
e-mail: anna.taranenko@pdaa.edu.ua

 

Google Академія ( Anna Taranenko  )
ORCID ID  ( 0000-0002-1305-939X )

Scopus Author ID: 56500207900

ResearchGate  

Web of Science ResearcherID O-7638-2018

 

Освіта

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього природного середовища», кваліфікація «Еколог», (2008р.).
Полтавська державна аграрна академія, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Агроном», (2013р.)

Аспірантура

Аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2013 р.). Тема кандидатської дисертації «Агроекологічна оцінка стану ґрунтової біоти сільськогосподарських угідь Полтавської області».

Знання мов

Українська (рідна) – вільне володіння; російська – вільне володіння; англійська – добре володіння на розмовному та письмовому рівнях.

Підвищення кваліфікації

  • Міжнародний навчальний семінар: "Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні", Полтавська державна аграрна академія, інститут післядипломної освіти, 2008 р.
  • Складання кандидатського іспиту з філософії (2010 р.).
  • Складання кандидатського іспиту з англійської мови (2010 р.).
  • Складання кандидатського іспиту з екології (2014 р.).
  • Науково-практичні конференції за підсумками науково-дослідної роботи за 2012-2014 роки.
  • Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ (2014 р.).
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво СС 00493706/009365-19, «Педагогічна майстерність вищої школи в процесі викладання дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля»», 5.04.2019 р.

Участь у міжнародних проектах

Українсько-німецько-польський проект «Створення Агроекологічного центру Полтавщини» (Темпус Таціс JEF_27168_2006, 2008-2010 р.р.).

Здобутки

Одержання патенту: Пат. 82640 Україна, МПК (2013.01), А01М 1/00. Спосіб визначення чисельності ґрунтових мікрочленистоногих / Тараненко А.О.; заявник та винахідник, Державна служба інтелектуальної власності України. – № u 2013 03167; заявлений: 15.03.2013; опублікований 12.08.2013, Бюл. №15.

Публікації

Список публікацій: