Писаренко Павло Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Посада: 

завідувач кафедри

Науковий ступінь: 

доктор сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

У 2001 році присвоєне вчене звання доцента
У 2005 році присвоєне вчене звання професора
У 2009 році обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України
У 2017 році обраний академіком Інженерної академії України

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,  ПДУА

тел.: (0532) 60-74-24

моб.: (050) 346-49-11

pavlo.pysarenko@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (1993 р.).
Полтавська державна аграрна академія, спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація "Менеджер-економіст" (2005 р.)

Аспірантура

Здобувач кафедри землеробства і агрохімії Полтавського державного сільськогосподарського інституту, спеціальність 06.01.01 – загальне землеробство (сільськогосподарські науки) (1996 р.). Тема кандидатської дисертації «Ефективність використання мінералізованої (пластової) води в землеробстві (на прикладі Полтавської області)».

Докторантура

Докторантура Інституту агроекології та біотехнології УААН, м. Київ, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2004 р.). Тема докторської дисертації «Наукове обґрунтування використання природних розсолів і мінералів в агро екосистемах».

Підвищення кваліфікації

Національний аграрний університет, ННІ післядипломної освіти. Резерв на посаду ректорів ВНЗ Міністерства аграрної політики України (2006 р.)

Полтавська державна аграрна академія, Інститут післядипломної освіти і дорадництва, «Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні» (2008 р.).

Сільськогосподарський експерт-дорадник (2008 р.).

Підвищення кваліфікації  розробників екологічної документації (2022 р. )

Здобутки

Є членом спеціалізованих вчених рад Житомирського агроекологічного університету і Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

За цикл робіт «Розробка наукових засад і практичних рекомендацій з формування екологічно збалансованих агроекосистем», став лауреатом премії Президента України для молодих вчених (2006 р.). У 2017 р. рішенням загальних зборів обраний академіком Інженерної академії наук України.

Має 10 патентів, опублікував понад 200 наукових праць, з яких 150 – у провідних фахових виданнях України та близького зарубіжжя, 4 монографії, 9 підручник із грифом Міністерства аграрної політики України. З 2010 р. – член методичної ради зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування». Також  П.В. Писаренко є відповідальним секретарем виробничо-наукового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», а також є очільником наукової лабораторії агроекологічного моніторингу. Керує аспірантами, консультує докторантів. Підготував 11 кандидатів наук, 1 доктора наук. П.В. Писаренко є керівником Полтавського відділення громадської організації «Зелений світ», Віце-президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Асоціація агроекологів України».

Загалом під керівництвом П.В. Писаренка працює наукова школа екологічного землеробства, членами якої було опубліковано понад 2000 наукових та науково-методичних праць, із них: понад 30 монографій, 57 навчальних посібників, понад тисячу статей, з них значна частина  видруковані у фахових виданнях, здобуто понад 40 патентів. Науковий доробок школи представлений також у зарубіжних виданнях кількістю понад 50 публікацій. Серед них можна назвати основні монографії: Агроекологія (Писаренко В.М., 1995); Мінералізована пластова вода: використання в землеробстві (Писаренко П.В., 1999); Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи (Писаренко В.М., 2000); Наукові основи використання природніх розсолів і мінералів в агроекосистемах (Писаренко П.В., 2003); Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій (Писаренко П.В., 2016); Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України (Самойлік М.С., 2012); Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні (Самойлік М.С., 2013); Ресурсно-екологічна безпека регіону (Самойлік М.С., 2014); Система зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України (Самойлік М.С., 2014); Екологія людини: особистісна складова (Плаксіенко І.Л., 2018). Також результати досліджень науковців висвітлені у серії публікацій: «Екологічний атлас Полтавщини», «Агроекологічний атлас Полтавщини», «Поводження з відходами Полтавщини», «Органічне землеробство», «Аграрна екологія», «Довкілля Полтавщини», «Потенціал Полтавщини в агроекологічному виробництві. «Основи біологічного та адаптивного землеробства».

Результати досліджень наукової школи використовувалися у рамках реалізації: європейського проекту Таsis–Теmpus–2006 «Створення агроекологічного центру в Полтавській області» (JЕР_27168_2006); проекту Світового банку реконструкції і розвитку «Організація школи екологічного землеробства» (ID 204); Міжнародного науково-дослідного проекту «Біологічна азотфіксація бобовими культурами в умовах водного стресу» (ВІО Fix); Європейського проекту «Впровадження системи заходів, стимулюючих активність місцевої громади, в сфері поводження з відходами на прикладі м. Лубен»; державного проекту «Розвиток місцевих ініціатив у сфері безпечного й раціонального поводження з твердими побутовими відходами у Шишацькому районі Полтавської області», а також при розробці Регіональної комплексної Програми поводження з твердими відходами до 2015 року; Регіональній програмі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012–2015 рр., «Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на період до 2020 року».

Наукова школа є базою для виконання держбюджетних та грантових робіт, зокрема: «Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлювальних джерел енергії в умовах Лісостепу України», а також є складовою частиною науково- дослідницьких робіт, що виконувались у ПДАА, основними з яких є: «Розвиток АПК на основі раціонального природокористування», «Агрохімічний моніторинг об’єктів природних екосистем», «Дослідження природних екосистем (на прикладі Полтавської області)», «Агроекологічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій» та ін.

2003 р. – нагороджений нагрудним знаком Міністерства аграрної політики України «Знак пошани».

2006 р. – Відмінник аграрної освіти і науки ІІІ ступеня.

2006 р. – Член методичної ради зі спеціальності «Агрономія» Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України.

2006 р. – Лауреат премії Президента України для молодих вчених за цикл робіт «Розробка наукових засад і практичних рекомендацій з формування екологічно збалансованих агроекосистем».

2009 р. – обраний член-кореспондентом Інженерної академії України.

2010 р. - Член методичної ради зі спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування".

2017 р. - Обраний академіком Інженерної академії України.

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

  • Відповідальний секретар наукового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»;
  • З 2011 року працює на посаді першого проректора
  • з травня 2021 року завідувач кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Факультети: