Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інженерно-технологічний факультет проводить професійну підготовку фахівців
за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

Форма навчання:

 • денна

Термін навчання:

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 3 роки 10 місяців (зарахування на 1 курс);

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 3 роки (зарахування на 2 курс).

Зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою

Дана спеціальність покликана реалізувати підготовку фахівців з розробки, проектування, обслуговування та експлуатації електротехнічного устаткування.

Для підготовки спеціалістів з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки використовуються сучасні освітні підходи на основі новітніх та прогресивних інформаційних технологій, використовуються сучасні комп’ютерні засоби проектування та розробки електричних схем та мереж, електричного та електротехнічного обладнання і машин, розкриваються питання автоматизованого та дистанційного керування електричними об’єктами на основі мікропроцесорної та мікроконтролерної техніки, проводиться розбір питання проектування та впровадження прогресивних енергоефективних та енергоощадних джерел енергії для побутових та промислового енергетичних об’єктів.

Випускники даної спеціальності володітимуть теоретичними та практичними навичками щодо розробки проектної документації структурних елементів електроенергетичних об’єктів та систем, підготовки комп’ютерної документації конструкторського та технологічного характеру об’єктів енергетичної галузі та його виокремлених складових, розробка електричних схем та компонувань з використанням обчислювальної техніки та засобів автоматизації інженерних розрахунків, здійснювати планування навантаження та рівня споживання електроенергії, проводити контроль роботи та обслуговування автоматизованих енергетичних установок та електромеханічного обладнання, електростанцій електричних мереж, тощо.

Сфера професійної діяльності випускника:

 1. Проектування електроустаткування і розробка систем автоматизації технік – проектувальник промислових установ і технологічних комплексів.
 2. Технологічне, розрахункове і організаційне забезпечення монтажу електроустаткування.
 3. Експериментальне, розрахункове та організаційне забезпечення пусконалагоджувальних робіт в електроустановках.
 4. Розрахункове, організаційне забезпечення експлуатації електроустаткування.
 5. Організація монтажних робіт і експлуатація електроустаткування, організація праці персоналу.
 6. Розрахункове та організаційне забезпечення ремонту електроустаткування.

Впродовж навчання здобувач вищої освіти має можливість:

 • проходити практику на базі енергогенеруючих, енергопостачальних електроремонтних, електровиробничих, електрообслуговуючих підприємствах;
 • приймати активну участь к науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, тематичних виставках.

Перелік посад для випускників спеціальності:

 • енергетик виробництва,
 • технік з експлуатації альтернативних та відновлювальних джерел енергії,
 • технік-енергетик,
 • фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж,
 • інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства,
 • інженер з релейного захисту і електроавтоматики,
 • інженер-електрик в енергетичній сфері,
 • контролер енергонагляду,
 • майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики,
 • інженер енергетичної компанії або електромонтажної організації чи підприємства з енергосервісу,
 • диспетчер оперативно-диспетчерської служби енергетичної компанії,
 • дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічної компанії,
 • інженер-енергоменеджер,
 • інженер-енергоаудитор.