Іванов Олег Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Будівництва та професійної освіти

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

Кандидат технічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Інженерно-технологічний факультет (корпус №3)

аудиторія №367, №352.

E-mail: oleegivanov@yahoo.com, oleg.ivanov@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

кандидат технічних наук, доцент

Аспірантура

Закінчив аспірантуру Дніпропетровського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

Успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Покращення параметрів паливоподачі шляхом зміни кута випередження впорскування палива дизеля" (спеціальність 05.05.03 - двигуни та енергетичні установки) в Національному транспортному університеті (м.Київ). Науковий керівник - доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України ГОЛОВЧУК Андрій Федорович.

У період 20 січня – 26 січня 2020 пройшов міжнародне стажування по підвищенню наукового та педагогічної кваліфікації в Університеті Менделя (м.Брно, Республіка Чехія), Академії виконавських мистецтв (м.Прага, , Республіка Чехія), Технічному Університеті (м.Острава, Республіка Чехія), що підтверджено відповідним сертифікатом № 2623, тема: «Проблеми та перспективні шляхи розвитку технології низько-вакуумної обробки сировини для переробної та харчової промисловості», 180 годин.

У липні 2020 році рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України присуджене вчене звання доцента кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії

Публікації

Має більше двацяти наукових публікацій та статей у фахових виданнях, автор багатьох навчально-методичних розробок та рекомендацій. Має декілька десятків патентів України на винахід та корисні моделі.

У плідній та тісній науковій співпраці з професором Лозовським А.П. було підготовлено та видано два навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України:

  • "Основи холодильних технологій" (рік видання - 2012)
  • "Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей" (рік видання - 2014)

Разом з професором Арендаренко В. М. було підготовлено та видане декілька навчальних посібників:

  • Основи дослідження і проектування механізмів і машин: навчальний посібник. Полтава, 2016. 272 с.
  • Вакуумна техніка та технології: навчальний посібник. Полтава, 2019. 68 с.

Загальна чисельність наукових, науково-методичних напрацювань та охоронних документів на обєкти промислової та інтелектуальної власності становить понад 150 одиниць.

Обов'язки

Відповідальний за Інтернет-сторінки інженерно-технологічного факультету.

Факультети: