Спеціальність "Політологія"

Факультет обліку та фінансів має ліцензію Міністерства освіти і науки України, яка засвідчує право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти за освітньо-професійною програмою Політологія спеціальності 052 «Політологія». 

 Очолює факультет декан, кандидат економічних наук, професор  

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна.

          

 

 

СЬОГОДНІ ФАКУЛЬТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

1) високу якість надання освіти на основі інформаційно-презентаційних та інтерактивних освітніх технологій;     

2) практичну підготовку здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної діяльності (виробнича практика на підприємствах різних форм господарювання України, Європи та інших країн з розвиненою економікою);

3) можливість набуття здобувачами вищої освіти навичок користування комп’ютерною технікою і оволодіння новітніми інформаційними технологіями;

4) високий рівень вивчення іноземних мов.

 

Презентація спеціальності

 

  Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою Політологія спеціальності 052 «Політологія» здійснюється на базі сучасних технологій в сфері науки та освіти  

 

 

Основні дисципліни ОПП Політологія спеціальності 052 «Політологія»

 

     Політичні знання це вагома складова загальної культури людства. Упродовж усього суспільного розвитку політика суттєво впливала й впливає на життя людей, націй, народів і держав. Це зумовлено тим, що політика становить сутність людини як істоти соціальної, здатної повноцінно жити й розвиватися лише в суспільстві, тільки спілкуючись із іншими людьми.

     Політичні знання необхідні кожній людині. Від рівня політичної культури громадян, від характеру взаємовідносин особистості, суспільства й держави залежить якість політичних, економічних та соціальних рішень, ухвалених політичними елітами, міра врахування в цих рішеннях потреб та інтересів різних груп населення, які беруть участь у політичному житті. Оволодівати політичною наукою потрібно для того, щоб не бути пасивним об’єктом політичного маніпулювання, а свідомо впливати на політичні процеси на користь суспільним і особистим інтересам.
     Політолог – це людина, що знається на механізмах, способах та логіці роботи політичної системи, добре орієнтується як у питаннях міжнародної політики, так і в особливостях політики власної країни. Досвідчений політолог без особливих труднощів може оцінити та спрогнозувати зміни в регіональній та світовій політиці.
Політологи – це закулісні гравці, що насправді будують політику країни, залишаючи і всі стусани, і всі лаври політикам і депутатам.
     Політолог – це логіка та інтуїція будь-якої компанії, тому що він вміє вчасно відреагувати на новітні тенденції розвитку та спрямувати політику компанії в конструктивне русло.
     Політолог має бути обізнаним у багатьох аспектах політики. Він повинен не тільки володіти знаннями про теоретичні основи політики і її інструменти, але й бути вправним стратегом і тактиком, аналітиком і дипломатом.

     Бути політологом – це тримати руку на пульсі світової політики,

бути почасти істориком, психологом, юристом, соціологом, економістом,

і, зрештою, постійно саморозвиватися!!!

 

 

Політолог може працювати на посадах:

• політичний аналітик;
• політтехнолог;
• політолог у наукових установах, центрах, дослідницьких групах;
• помічник та консультант із суспільно-політичних питань народних депутатів, голів державних адміністрацій, керівників політичних партій;
• фахівець із гуманітарних та соціально-політичних питань в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
• експерт із питань діяльності політичних партій, громадських організацій і рухів, асоціацій, фондів гуманітарного та соціально-політичного напрямку;
• коментатор та оглядач з політичних проблем у друкованих та електронних ЗМІ;
• викладач соціально-гуманітарних дисциплін.

Презентація спеціальності 052 "Політологія"