Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування"

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Стабільність, добробут, благополуччя

Випускники університету нині займають керівні посади як в українських, так і в іноземних бізнес-структурах, працюють у державних органах влади та в різних міністерствах України

50+

авторських курсів і дисциплін, щоб оволодіти знаннями з фінансів, банківської справи та страхування і стати висококваліфікованим конкурентним на ринку праці фахівцем

20+

років допомагаємо досягати професійних цілей у сфері фінансів, банківської справи та страхування

200+

студентів, які нині здобувають освіту зі спеціальності фінанси, банківська справа та страхування

Що на вас чекає під час навчання:

Насичена навчальна програма

Лекції, практичні та семінарські заняття, курсові роботи, що розкривають сучасні аспекти економіки, які розглядаються на основі новітніх наукових даних

Постійний саморозвиток

Неперервна самоосвітня діяльність, що спрямована на отримання додаткових знань, умінь, компетенцій, що забезпечує безперервний професійний розвиток і саморозвиток впродовж життя

Вирішення професійних ситуацій

Навчальні, виробничі та переlдипломна практики на підприємствах, в установах та організаціях, комерційних банках, страхових компаніях, що дозволяє оволодіти здобувачами вищої освіти (студентами) сучасними методами, формами організації праці, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень в реальних умовах

Розширення наукового потенціалу

Наукові дослідження та розробки забезпечують творчу діяльність здобувачів вищої освіти (студентів), яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення наукових знань, що створює передумови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних до креативної роботи, конструктивного мислення

Міжнародні програми обміну

Можливість отримати грант або стипендію на навчання та стажування за кордоном

Підтвердження фаховості

Дипломна робота є кінцевим результатом систематизації, узагальнення теоретичних і практичних знань із застосування їх при розв’язанні конкретних професійних завдань, а також розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою наукового дослідження

Як організовано навчання?

Теорія + практика

Ви відвідуєте лекції, отримуєте практичне завдання за темою заняття та шаблон його виконання

number 1
Домашні завдання і тестування

Протягом всього курсу наші викладачі перевіряють Ваші домашні завдання, відповідають на всі питання, а куратор супроводжує під час навчання, підтримує і надихає

number 2
Живі Q&A сесії

Викладачі проводять онлайн-заняття на яких Ви можете задати питання і отримати розгорнуту відповідь у реальному часі

number 3
Іспити та заліки

Нарешті Ви проходите іспити і отримуєте диплом, який підтверджує Вашу кваліфікацію

number 4

Хто Вас буде навчати:

Що ви отримаєте під час навчання:

Новітні навчальні методики від провідних науковців забезпечують можливість ґрунтовного опрацювання класичних наукових поглядів, а також дозволяють розвивати у здобувачів вищої освіти (студентів) власні погляди на економічні виклики сьогодення. Навчальний процес передбачає застосування різних навчальних інструментів з урахуванням надбань нової цифрової епохи.

Ефективність навчального процесу досягається інтегруванням сучасних онлайн-технологій та застосування різних методів викладання для кращого доступу до освітнього контенту та повноцінного опанування нових знань і практичних навичок.

Застосування сучасних стратегій комунікації відносин між викладачами та здобувачами вищої освіти (студентами) передбачає обговорення матеріалу та подолання можливих складнощів у змішаному форматі лекцій / відеолекцій та інтервʼю упродовж всього періоду навчання.

Кожний здобувач вищої освіти (студент) має змогу крок за кроком реалізовувати своє бачення своєї наукової кар’єри та професійного розвитку, здійснюючи власний вибір курсів та коригування навчальної діяльності. Побудова бажаної траєкторії навчання дозволить експериментувати із освітніми напрямами, запропонованими для вивчення.

Щоб повніше зануритись у науково-дослідницьку та громадську діяльність, студентське життя передбачає участь у науково-комунікативних та суспільно значущих заходах. Творча самореалізація є одним з найефективніших способів вивчення складних тем, а громадська діяльність дасть зможу практично розвинути лідерські якості та практично застосовувати теоретичні знання. 

Результативне опанування наукових знань найкраще досягається за умови належного фінансового забезпечення. Здобувачі вищої освіти (студенти) щороку успішно здобувають можливість участі у різноманітних стипендіальних програмах для підтримки навчальної та соціальної активності.

Особистий розвиток кожного майбутнього економіста передбачає відповідне наукове середовище. В Полтавському державному аграрному університеті забезпечуються ефективні комунікації з колегами та однодумцями, зокрема, у форматі науково-практичних конференцій, конкурсів та олімпіад, для обговорення наявних проблем та пошуку шляхів їх вирішення.

Комбінований навчальний процес із проходженням стажування у передових підприємствах (організаціях) Полтавської області дозволяє не тільки закріпити отримані знання, а й набути практичного досвіду від найуспішніших фахівців.

Сучасна освітня концепція «навчання упродовж всього життя» надає можливість нашим здобувачам вищої освіти (студентам) ознайомлення з досвідом у передових вищих закладах освіти – партнерах Полтавського державного університету за кордоном, у тому числі стажування після закінчення бакалаврату / магістратури.

Ми допомогаємо з працевлаштуванням

Ви отримуєте державний диплом і міжнародний DIPLOMA SUPPLEMENT, а також Вас додають в реєстр кваліфікованих спеціалістів
Ми дійсно допомогаємо зі стажуванням та працевлавтуванням, тому що маємо базу підприємців від малого до великого бізнеса, які отримали освіту в нашому університеті і хочуть наймати перевірених спеціалістів
Ми успішно співпрацюємо з рекрутинговими агенствами і великими компаніями, що наймають наших випускників напряму
completed
piggy

Вартість навчання

Бакалавр

За рік навчання:

18370 грн
Магістр

За рік навчання:

21670 грн

Запитання і відповіді

Якщо Ви не знайшли відповідь на своє питання, залиште контактну інформацію і наш консультант Вам зателефонує. Дізнатися більше

Зміст підготовки

bakalavr

Бакалавр

magistr

Магістр

Мінімальний прохідний бал – 100 (з кожного предмета в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання).

Для вступу на І курс після школи: потрібно мати результати оцінювання з 3 предметів: українська мова і література; математика – обов’язково, один предмет – на вибір. Для вступу після коледжу: потрібно мати результати оцінювання з 2 предметів: українська мова і література – обов’язково, один предмет – на вибір.

Вартість навчання залежить від обраної спеціальності та форми навчання. Дізнатися про вартість можна на офіційному сайті Університету. Наразі вартість навчання на бакалавратурі складає 18370 грн за рік.

Відповідно до Правил прийому з дипломом молодшого спеціаліста Ви можете вступити на 1 курс скороченого терміну навчання 2 роки, на 2 або 3 курс нормативного терміну навчання за результатами ЗНО/НМТ з двох предметів.

Університет надає студентам військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу.

На території Університету є 5 гуртожитків.

Після закінчення вступної кампанії на офіційному сайті Університету будуть опубліковані рейтингові списки та списки рекомендованих до вступу.

Так, при працевлаштуванні чи за сімейними обставинами є можливість перейти на індивідуальний графік навчання.

Студенти мають широкі можливості для занять спортом як на аматорському, так і на професійному рівнях завдяки значній кількості та якості спортивних об’єктів.

Так, є можливість навчання за кордоном та отримання «подвійного» диплому. Також є можливість стажування та працевлаштування за кордоном. Ми співпрацюємо з 23 країнами.

0503051996 – Дроботя Яна Анатоліївна.