Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування"

     Факультет обліку та фінансів має ліцензію Міністерства освіти і науки України, яка засвідчує право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та сертифікат про Державну акредитацію за IV рівнем терміном діі до 2025 року.

     Очолює факультет декан, кандидат економічних наук, професор 

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна.

        

     СЬОГОДНІ ФАКУЛЬТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

     1) високу якість надання освіти на основі інформаційно-презентаційних та інтерактивних освітніх технологій;
     2) практичну підготовку здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної діяльності (виробнича практика на підприємствах різних форм господарювання України, Європи та інших країн з розвиненою економікою);
     3) можливість набуття здобувачами вищої освіти навичок користування комп’ютерною технікою і оволодіння новітніми інформаційними технологіями.
     4) високий рівень вивчення іноземних мов.

   

   Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на базі сучасних технологій в сфері науки та освіти за двома ступенями:

 

 

     Потребу та інтерес у випускниках факультету проявляють:

  • підприємства та установи різних форм власності;
  • органи місцевого самоврядування;
  • податкові органи;
  • митна служба;
  • страхові компанії;
  • державні цільові фонди;
  • комерційні банки;
  • аудиторські фірми;
  • консалтингові компанії;
  • фінансово-кредитні установи та багато інших організацій.

Презентація спеціальності

      Особливості роботи фінансиста: 

   - здійснює  фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів,  забезпеченням фінансової стабільності підприємств, установ і організацій;

   - аналізує стан фінансово-господарської діяльності підприємств, банківських установ та страхових організацій;

   - бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів,  забезпеченні поточного фінансування;

   - здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по аспектах фінансово-кредитної, банківської, страхової та податкової діяльності.

     

 

    Місцем професійної діяльності фахівця з фінансів банківської справи та страхування є державні органи всіх рівнів діяльності та підпорядкування, банки, біржі, фінансові та страхові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

 

      Сучасний дипломований бакалавр або магістр з фінансів, банківської справи та страхування може реалізувати себе за різноманітними професійними напрямами, зокрема:

1. Фінансово-кредитна – розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів, складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними, планування фінансів, надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).
2. Податково-бюджетна – розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
3. Інвестиційна – капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу. Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.
4. Нормативно-методична – розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності, складання фінансових звітів.
5. Страхова – робота зі страховими документами.
6. Зовнішньо-економічна – економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон'юнктури).

    За високі успіхи в навчанні, активну участь у громадському житті на факультеті призначаються заохоувальні стипендії (можливість здобути або виграти стипендії Президента України, ім. Героя України Антонця С.С., ректора академії та небюджетних фондів («Завтра-UA», «Україна» та багатьох інших)). Здобувачі, які демонструють високий рівень наукової діяльності мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

       Постійне розширення міжнародної співпраці дозволяє здобувачам вищої освіти щорічно проходити стажування за кордоном, зокрема в Англії, Німеччині, Австрії, Данії, Франції, США, Швейцарії, Швеції, Нідерландах, Канаді, Польщі, Угорщині, Норвегії, Фінляндії, Австралії, Новій Зеландії.