Бражник Людмила Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус факультету Обліку та фінансів, к. 15, тел. (0532) 56-50-03

Ідентифікатори науковця:

 

Основні навчальні курси:

 • "Управління активами фондового ринку",
 • "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва"
 • "Інформаційні системи і технології у фінансах",
 • "Цифровий аналіз фінансових даних",
 • "Цифрові фінанси",
 • "Фінансовий ринок",
 • "Фінансове посередництво"

Освіта

У 2001 році закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут, кваліфікація за дипломом – економіст-бухгалтер.
У 2009 році закінчила Полтавську державну аграрну академію, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

Аспірантура

Кандидат економічних наук з 2008 року.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН.

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 22 роки, в тому числі у даному навчальному закладі 22 роки.

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України, НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, з 05.10.17 р. по 19.10.17 р., підвищення кваліфікації «Фінанси підприємств», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706\004407-17 від 19.10.17 р.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра фінансів та банківської справи, з 14.02.22 р. по 18.04.22 р., підвищення кваліфікації за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997\00260-2022 від 18.04.22 р.

Полтавський державний аграрний університет, з 23.02.22 р. по 24.02.22 р., підвищення кваліфікації «Сучасні освітні технології та інноваційні методики навчання в підготовці здобувачів вищої освіти: досвід та перспективи», сертифікат СС00493014/001479/22 від 24.02.22 р.

Технологічна компанія «Coursera», Університет Райса, м. Х’юстон, США, підвищення кваліфікації «Введення в аналіз даних за допомогою Excel», сертифікат від  20.08.22 р.

Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін, Польща, з 05.12.22 р. по 12.12.22 р., підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні», сертифікат ES 10873/2022 від 12.12.22 р.

Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін, Польща, з 08.05.23 р. по 15.05.23 р., підвищення кваліфікації «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні», сертифікат ES 13802 від 15.05.23 р.

Київський національний університет технологій та дизайну, підвищення кваліфікації «Європейська та українська практика захисту прав споживачів фінансових послуг» в рамках реалізації грантової програми Європейського Союзу «Еразмус+» за напрямом «Модуль Жан Моне» – «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» (620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE), сертифікат від 21.08.23 р.

Міністерство цифрової трансформації України та ГО «Прогресильні», м. Київ, з 07.11.23 р. по 23.11.23 р., підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти», сертифікат ШІ-0189.

МБФ "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики", м. Полтава, з 25.01.24 р. по 26.01.24 р., підвищення кваліфікації "Основні тенденції розвитку акредитаційного процесу та кращі практики роботи галузевих експертних рад", сертифікат СС00493014/000008-24.

Участь у міжнародних проектах

Технологічна компанія «Coursera», Університет Райса, м. Х’юстон, США, підвищення кваліфікації «Введення в аналіз даних за допомогою Excel», сертифікат від  20.08.22 р.

Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін, Польща, з 05.12.22 р. по 12.12.22 р., підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні», сертифікат ES 10873/2022 від 12.12.22 р.

Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін, Польща, з 08.05.23 р. по 15.05.23 р., підвищення кваліфікації «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах європейського союзу та Україні», сертифікат ES 13802 від 15.05.23 р.

Здобутки

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність [стаття] / Бражник Л.В., Некрасенко Л.А., Дорошенко О.О. – №82669 від 02.11.2018 р.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Боргова проблема та економічна безпека країни [стаття] / Бражник Л.В., Дорошенко О.О. – №82670 від 02.11.2018 р.
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Фінанси підприємств [навчальний посібник] / Бражник Л.В., Аранчій В.І., Чумак В.Д. – №91719 від 19.08.2019 р.
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Вибір фінансової стратегії розвитку підприємства [стаття] / Бражник Л.В., Дорошенко О.О. – №91718 від 19.08.2019 р.
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу [стаття] / Дроботя Я.А., Бражник Л.В., Дорошенко О.О. – №110457 від 21.12.2021 р.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Диджиталізація банківської діяльності та платіжних систем [стаття] / Дроботя Я.А., Бражник Л.В. – №110459 від 21.12.2021 р.
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Фінансова діяльність аграрних підприємств [навчальний посібник] / Бражник Л.В., Чумак В.Д., Безкровний О.В. – №117218 від 17.03.2023 р.
8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Підготовка кваліфікаційних робіт [навчальний посібник] / Бражник Л.В., Чумак В.Д., Безкровний О.В., Сизоненко Н.М. – №117219 від 17.03.2023 р.
9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Стан управління ризиком ліквідності комерційних банків України [стаття] / Бражник Л.В., Дроботя Я.А., Дорошенко О.О. – №117270 від 20.03.2023 р.

Публікації

Має наукові та навчально-методичні роботи: 158, з них 81 наукового та 77 навчально-методичного характеру. Має 40 робіт у фахових виданнях. Є співавтором монографії, 24 навчальних посібників, в тому числі 13 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів, що мають гриф Міністерства освіти та науки України (ПДАУ), за період науково-педагогічної діяльності.

Основні праці:

Навчальні посібники, монографії

 • Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств : навч. посіб. Київ : ВД "Професіонал", 2004.  240 с.
 • Аранчій В.І., Чумак В.Д., Черненко Л.В. Фінанси підприємств. Конспект лекцій : навч. посіб.  Київ : ВД “Професіонал”, 2005. 400 с.
 • Борщ А.Г., Черненко Л.В. Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах : монографія.  Київ : ЗАТ “Нічлава”, 2008. 184 с.
 • Аранчій В.І., Краснікова О.М., Черненко Л.В. Фінанси : навч. посіб.  Полтава: РВВ ПДАА, 2009.  216 с.
 • Аранчій В.І, Бойко Л.М., Черненко Л.В. Гроші та кредит : навч. посіб.  Львів: Магнолія 2006, 2010. 300 с.
 • Аранчій В.І., Чумак В.Д., Бражник Л.В. Фінанси підприємств : навч. посіб.  Полтава : РВ ПДАА, 2018. 350 с.
 • Бражник Л.В. Фінансове управління державним боргом : навч. посіб. Полтава : РВВ ПДАА, 2018. 217 с.
 • Чумак В.Д., Безкровний О.В., Бражник Л.В. Фінансова діяльність аграрних підприємств : навч. посіб. Полтава : ПДАУ, 2022. 211 с.
 • Чумак В.Д., Безкровний О.В., Бражник Л.В., Сизоненко Н.М. Підготовка кваліфікаційних робіт : навч. посіб. Полтава : ПДАУ, 2022. 99 с.
 • Бражник Л.В. Фінансовий ринок : навч. посіб. Полтава : ПДАУ, 2023. 130 с.
 • Бражник Л.В., Дроботя Я.А. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Полтава : ПДАУ, 2024. 130 с.

Фахові статті

 • Бражник Л.В. Фінансові ресурси підприємства: їх формування та використання. Економіка та суспільство.  2018.  № 14.  С. 778-783. URL: http://www.economyandsociety.in.ua.
 • Бражник Л.В., Дорошенко О.О. Боргова проблема та економічна безпека країни. Причорноморські економічні студії. 2018.  Вип. 26.  С. 84-87.
 • Бражник Л. В. Державний борг України: процес формування та методи управління. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.  2018.  Вип. 4.  С. 64-68. URL: https://instzak.com/index.php/journal/issue/view/49.
 • Бражник Л.В., Дорошенко О.О. Вибір фінансової стратегії розвитку підприємства. Причорноморські економічні студії.  2019.  Вип. 38.  С. 99-103.
 • Бражник Л.В. Зовнішній державний борг України: тенденції та взаємозв’язок з економічним розвитком. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020.  Вип. 1.  С.99-105.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2020_1_12. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2020.01.10.
 • Бражник Л.В., Дорошенко О.О. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні.  Інфраструктура ринку.  2020.  Вип. 42. С. 279-284. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-47.
 • Бражник Л.В. Інвестиційні процеси в економіці України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.  2020.  Вип. 4.   С. 140-146.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2020_4_16. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2020.04.14.
 • Дроботя Я.А., Бражник Л.В., Дорошенко О.О. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 23. DOI : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-15.
 • Дроботя Я.А., Бражник Л.В. Диджиталізація банківської діяльності та платіжних систем. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 51. С. 261-267. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-42.
 • Бражник Л.В. Стан і тенденції інвестиційної діяльності аграрного сектора економіки в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. Вип. 5. С. 120-126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_15. DOI: https://doi.org/10.32886/10.32886/instzak.2021.05.13.
 • Дроботя Я. А., Дорошенко О. О., Бражник Л. В. Стан управління ризиком ліквідності комерційних банків України. Ефективна економіка. 2022. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10055. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.72.
 • Бражник Л.В., Аранчій Д.С., Чоп В.С. Фінансові ресурси підприємства: управління та їх влив на фінансовий стан. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. №5 (05). С. 115-120. URL: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/156. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.5-18.

Scopus

 • Brazhnyk L., Ivanyuta V., Kravchenko T., Kozak O., Los O., Pavliuk S. Harmonization of Agricultural Policy and Economic Security of the EU States. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2023. vol. 19, pp. 1-10. URL: https://wseas.com/journals/ead/2023/a025115-846.pdf. DOI: 10.37394/232015.2023.19.1

Обов'язки

Відповідальна за дистанційне навчання здобувачів вищої освіти та репозитарій

Факультети: