Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА

liudmyla.dorogan-pysarenko@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

У 1984 році закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва». 2006 р. Інститут післядипломної освіти і дорадництва ПДАА, спеціальність "Економіст з бухгалтерського обліку" 2016 р. Інститут післядипломної освіти і дорадництва ПДАА, спеціальність "Агрономія"

Аспірантура

Протягом 1986-1990 років навчалася в аспірантурі Української сільськогосподарської академії.

У 1990 в інституті аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – економіка, планування, організація і управління народним господарством і його галузями. Тема: «Інтенсифікація кормовиробництва та шляхи підвищення її економічної ефективності».

Досвід роботи

З 1990 року працювала на різних посадах кафедр економічного спрямування Полтавського державного сільськогосподарського інституту (нині Полтавської державної аграрної академії).

З 1996 по 2000 рік – відповідальний секретар приймальної комісії.

З 2000 по 2008 рік заступник декана факультету обліку та фінансів.

З 1 вересня 2007 року завідувач кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики (у 2009 році змінено назву на кафедру економічної теорії та економічних досліджень).

З 1 вересня 2008 року декан факультету обліку та фінансів

 

Міжнародна діяльність

- 2016 р. Mendelova univerzida v Brne (травень-червень 2017 року, сертифікат № 536);

- 2017 р. Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід, м. Кошіце, Словаччина (травень-червень 2017 р., сертифікат №202/2017);

- 2017 р. International Educational Seminar "Innovative methods and technologies in the educational process. The dual education system as a method of reforming the system of proffesional training". Leipzig, 2017

- Міжнародне підвищення кваліфікації «Використання інноваційних освітніх технологій при викладанні дисципліни банківського профілю». Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management: Scientific and pedagogic internship (October 10 – November 20, 2022., 2022. Riga, Latvia).

Міжнародні підвищення кваліфікації

- 2008 р. Головне управління статистики у Полтавській області;

- 2010 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Надія» м. Полтава;

- 2011 р. Головне управління статистики у Полтавській області.

- 2016 р. Mendelova univerzida v Brne (травень-червень 2017 року, сертифікат № 536);

- 2017 р. Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід, м. Кошіце, Словаччина (травень-червень 2017 р., сертифікат №202/2017).

Підвищення кваліфікації в Україні

- 2009 р. Кафедра бухгалтерського обліку Полтавського університету споживчої кооперації України;

- 2011 р. Педагогічний семінар, Київський Національний університет біоресурсів і природокористування;

- 2017 р. Інноваційна спрямованість педагогічної освіти, Національний університет біоресурсів і природокористування;

- 2017 р. International Educational Seminar "Innovative methods and technologies in the educational process. The dual education system as a method of reforming the system of proffesional training". Leipzig, 2017

- Міжнародне підвищення кваліфікації «Використання інноваційних освітніх технологій при викладанні дисципліни банківського профілю». Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management: Scientific and pedagogic internship (October 10 – November 20, 2022., 2022. Riga, Latvia).

Участь у семінарах

- 2017 р. International Educational Seminar "Innovative methods and technologies in the educational process. The dual education system as a method of reforming the system of proffesional training". Leipzig, 2017

Здобутки

- 1990 р. Одержання диплома кандидата економічних наук;

- 1998 р. Одержання атестату доцента;

- 2010 р. Одержання диплома доктора філософії.

- 2020 р. Одержання атестату професора


Нагороджена Почесними грамотами, Полтавської обласної державної адміністрації, Управління сільського господарства і продовольства, Полтавської державної аграрної академії, Відмінник освіти України (2001 р.), трудова відзнака "Знак пошани" (2008 р.)

Публікації

Опубліковано понад 100 наукових статей і тез, одноособово та у співавторстві

Видано більше 50 навчально-методичні праці, одноособово та у співавторстві

 

 

Обов'язки

Голова Вченої ради факультету обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету

Факультети: