Капаєва Людмила Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: 

кандидат економічних наук

Вчені звання: 

2008 р. - доцент кафедри фінансів

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3,
ПДАА, офіс деканату обліку та фінансів, каб. №12

тел. 050-32-77-840

liudmyla.kapaieva@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Основні навчальні дисципліни: Фінанси, Державні фінанси, Фінансове право, Фінансова політика, Фінансова грамотність

 

Освіта

1990-1995 рр. – Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність – аграрний менеджмент

Аспірантура

1999-2001 рр. Аспірантура Інституту аграрної економіки УААН, кандидат економічних наук за спеціальністю - 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит

Досвід роботи

1995-1997 рр. – викладач Полтавського обласного навчального центру Міністерства статистики України

1997-1999 рр. – викладач Коледжу економіки та менеджменту «Світоч»

2001-2002 рр. – старший викладач кафедри фінансів та економічної теорії Полтавського державного сільськогосподарського інституту, Полтавської державної аграрної академії

2002-2008 рр. – доцент кафедри фінансів та економічної теорії Полтавської державної аграрної академії

2005-2009 рр. – заступник декана факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії

З 2008 р. – доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії

2009-2012 рр. – заступник директора Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу Полтавської державної аграрної академії

2012-2017 рр. – директор Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії

2017 р. – заступник декана факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії

2017-2021 рр. – професор кафедри

2021-2022 р. – доцент кафедри

з 1.09.2022 р. – професор кафедри

Підвищення кваліфікації

  • Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики України (2004 р.) – Запровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес «Вища освіта і Болонський процес»
  • Центр підготовки спеціалістів для фінансової системи України Науково-дослідного інституту при Мінфіні України (2005 р.)
  • Інститут післядипломної освіти та дорадництва ПДАА (2009 р.) – свідоцтво сільськогосподарського дорадника
  • Полтавський університет споживчої кооперації України (2009 р.) – стажування з дисципліни «Фінанси»
  • ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2011 р.) – «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»
  • ННІ післядипломної освіти НУБіП України (2013 р.) - викладачі з дорадчої освіти аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредетації
  • ДУ "ННЦ Агроосвіта" (2013 р.) - навчально-практичний семінар для тренерів зі створення та початку діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України - 19-30.09.2016 р.
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України - 28.09-08.10.2021 р.
  • "Школа фінансової грамотності" НБУ, МОНУ - 2-25 серпня 2022 р.

Здобутки

Знак «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня» (2008 р.)

Публікації

Автор 2 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти та науки України для вищих навчальних закладів.

Список публікацій: 

Обов'язки

Відповідальна за висвітлення інформації про кафедру на сайті університету

Факультети: