Зоря Світлана Петрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Вчені звання: 

2015 р. – доцент кафедри фінансів і кредиту (атестат доцента 12ДЦ № 045301 від 15.12.2015 р.)

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, кафедра фінансів, банківської справи та страхування

к. 12

тел./факс (0532) 56-50-03

svitlana.zoria@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

У 2009 р. закінчила Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій, менеджера-економіста.

Аспірантура

2010-2012 рр. – аспірантура Полтавської державної аграрної академії.
2013 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертаційного дослідження: «Формування конкурентних стратегій аграрних підприємств».

2013 р. - кандидат економічних наук за спеціальністюі – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років, у т.ч. у ПДАА – 10 років.

Підвищення кваліфікації

1. Національний університет біоресурсів та природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СКП 911516. Тема: «Засоби навчання та їх використання при викладанні дисципліни Страхування», 28 лютого 2014 р.
2. Національний університет біоресурсів та природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004420-17. Тема: «НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі», 19 жовтня 2017 р.
3. Інститут післядипломної освіти ПДАА, свідоцтво про навчання сільськогосподарського дорадника (експерта-дорадника) № 392. Тема: «Теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва», 24 травня 2018 р.

Публікації

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 88 праць, з них 26 статей у фахових виданнях, 2 статті у виданнях, що входять до наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 1 стаття у іноземному виданні. Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Список публікацій: 

Обов'язки

Голова Ради молодих вчених ПДАА; Куратор академічної групи спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; керівник студентського наукового гуртка «Фінансовий клуб».

Факультети: