Спеціальність «Агрономія»

На факультеті агротехнологій та екології здійснюється підготовка

за спеціальністю 201 «Агрономія»

Презентація спеціальності

Форми навчання – очна (денна), заочна

Успішне виконання освітньої програми дає змогу отримати ступені вищої освіти бакалавра та магістра. 

Можливість подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі:  стаціонарна та заочна форми навчання

Навчання за ступенями вищої освіти:

 

 

 

 

Термін навчання:

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» –  3 роки 10 місяців;
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (скорочений термін навчання) – 2 роки 10 місяців;
 • за ступенем вищої освіти «Магістр» – 1 рік 4 місяці;
 • за ступенем вищої освіти "Доктор філософії" - 4 роки.

Ступінь вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Очна (денна) форма навчання

Заочна форма навчання

Бакалавр

Агрономія

110

15

Бакалавр (скорочений термін навчання)

60

15

Магістр

Екологічне рослинництво

60

60

Насінництво і насіннєзнавство

65

65

Доктор філософії

Агрономія

20

5

 

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 201 Агрономія за освітньо-професійною програмою Агрономія  отримують кваліфікацію бакалавр з агрономії, який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків на виробництві.

Здобувачі вищої освіти другий (магістерський) рівень зі спеціальності 201 Агрономія за освітньо-професійною програмою Екологічне рослинництво та освітньо-професійною програмою Насінництво і насіннєзнавство отримують кваліфікацію магістр з агрономії,  мають розширену наукову і педагогічну підготовку, що дає можливість працювати у освітній сфері, науково-дослідних установах та займати керівні посади в органах управління

Формування контингенту студентів:

 • випускники повної середньої школи (11 класів)
 • випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Навчання за скороченим терміном.

Вступні іспити:

 • на основі повної загальної середньої освіти: сертифікати ЗНО з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДУА у 2021 році;
 • на основі ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста: сертифікати ЗНО з дисциплін, які передбаченні в правилах прийому до ПДУА у 2021 році, фаховий іспит;
 • на основі СВО Бакалавр: ЄВІ з іноземної мови, фаховий іспит;
 • на основі ОКР спеціаліст, СВО магістр (друга вища освіта): іноземна мова, фаховий іспит.

Підготовка фахівців здійснюється:

 • за рахунок коштів Державного бюджету України;
 • за рахунок коштів юридичних осіб;
 • за рахунок коштів фізичних осіб;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

В процесі навчання здобувач вищої освіти має можливість:

 • пройти стажування за кордоном
 • за програмою набуття фермерського досвіду в Німеччині
 • за програмою сезонних сільськогосподарських робіт у Великій Британії та Данії, Ірландії
 • можливість пройти стажування та навчання у ВНЗ Німеччини, Австрії, Польщі, Угорщини.
 • одержати навички дослідника та 2 робочих професії.

Напрями професійної діяльності:

 • головний агроном господарства, управління;
 • науковий співробітник;
 • агроном-технолог с.-г. підприємств з виробництва і зберігання продукції рослинництва;
 • менеджер-консультант представництв провідних маркетингових фірм, які діють на аграрному ринку України;
 • дорадник, дорадник-експерт;
 • кредитний та страховий експерт;
 • керівник с.-г. підприємства.

Функції професійної діяльності:

 • проектування і організація виробничої, консультаційної, науково-дослідної діяльності;
 • управління процесами формування продуктивності с.-г. культур та якістю продукції рослинництва;
 • прогнозування врожайності с.-г. культур;
 • аналітична;
 • проектування агроценозів і структури посівів у системі адаптивних технологій;
 • проектування та впровадження сучасних технологій вирощування;
 • організація досліджень і проведення демонстраційних дослідів;
 • ефективне впровадження наукових розробок у виробництво.