Ласло Оксана Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Полтавський державний аграрний університет
вул. Сковороди 1/3
Навчальний корпуc 1, 32 каб.
електронна скринька: oksana.laslo@pdau.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:
ORCID ID (0000-0002-0101-4442)
Web of Science (Q-7296-2016)
Scopus 57226504755
 

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (ТА № 25757803 від 2.07.2004 р). Інституп післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування” (12 ДСК № 194986 від 12.02.2014 р.)

Аспірантура

Аспірантура Полтавської державної аграрної академії. м. Полтава, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2009р.)

Тема кандидатської дисертації «Соціальні та екологічні особливості стану агроекосистем (на прикладі Полтавського регіону)».

диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК № 059177 від 14.04.2010р

 

Досвід роботи

з 2007 року - науково-педагогічна діяльність (Полтавський державний аграрний університет)

З 2019 року - агроном (за сумісництвом) ТОВ Їжа для роздумів

Підвищення кваліфікації

 

Участь у семінарах

  • Семінар «Експлутація та впровадження інформаційної системи Soft/Farm. Сертифікат № 000056. (2017 р).

 

Здобутки

  • Вчене звання кандидата сільськогосподарських наук (2010 р.)
  • Наукове звання доцента кафедри землеробства і агрохімії (Атестат 12 ДЦ № 035835 від 4.07. 2013р)

Публікації

Опубліковано понад 200 праць , із них 186 наукового ( з них 147 науково-практичні конференції, 6 патентів на винахід) та 44 навчально-методичного характеру. Після захисту дисертації опубліковано понад 40 статей з у закордонних наукових виданнях, фахових виданнях України, що цитуються у науково-метричних базах, у тому числи 3 праці у Scopus та Web of Science.
Науково-дослідна робота:

Список публікацій: 

Обов'язки

  • заступник директора ННІ АСЕ за спеціальностями 101 Екологія, 193 Геодезія та землеустрій
  • заступник завідувача кафедри з наукової роботи
  • відповідальна за ведення сторінки кафедри та ННІ АСЕ на сайті Університету
  • відповідальна за дистанційне навчання кафедри та ННІ АСЕ
  • куратор академічної групи 

Факультети: