Поспєлов Сергій Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова

Посада: 

завідувач кафедри

Науковий ступінь: 

доктор сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

вул.Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003

sergii.pospielov@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (1983 р.).

Аспірантура

Аспірантура Полтавського сільськогосподарського інституту, спеціальність 11.00.11 – охорона довкілля і раціональне використання природних ресурсів (1987-1989 рр.) Тема кандидатської дисертації «Біологічна активність чорнозему типового як показник екологічного стану агроценозу в умовах Лісостепу».

Докторантура

Тема докторської дисертації: “Наукові основи створення продуктивних агроценозів ехінацеї (Echinacea Moench.) в умовах Лівобережної України”, спеціальність 06.01.09 - рослинництво. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 29 жовтня 2019 року.

Досвід роботи

З 1983 р. в Полтавській державній аграрній академії

Підвищення кваліфікації

Стажування

 • Кафедра промислової мікробіології Полтавського університету споживчої кооперації України (2005 р)
 • Кафедра технології виробництва, зберігання та переробки продукції рослинництва Південного філіалу Національного університету Біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» (2009 р.)
 • Дніпропетровський аграрно-економічний університет (2014 р.)
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (2019 р.)
 • Educational Institution Center for Educational Consulting LLC, Krakow, Poland (2020 р.)

Здобутки

 • Одержано диплом кандидата сільськогосподарських наук (Росія) (1994 р.)
 • Одержано диплом доктора філософії з сільського господарства (1994 р.)
 • Нострифікація диплома кандидата сільськогосподарських наук, Національний аграрний університет (Україна) (1996 р.)
 • Одержано премію ім. Л.П.Симиренка Національної академії наук України за цикл наукових праць з вивчення ехінацеї (2001 р.)
 • Одержано атестата доцента (2002 р)
 • нагороджено трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2003 рік).
 • нагороджено знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня (2009 рік);
 • нагороджено Почесною Грамотою Полтавської обласної Ради (2009 р.)
 • Одержано диплом доктора сільськогосподарських наук  (2020 р.)

Публікації

 • Видано більш 20 методичних праць, серед них навчальний посібник з грифом МОН України
 • Опубліковано більше 400 наукових праць, серед яких 4 наукові монографії, 100 патентів і авторських свідоцтв, більше 50 статей у фахових журналах, участь в роботі Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конференцій, виданнях ПДАА.

 

Список публікацій: 

Обов'язки

Відповідальний за Спеціалізовану комп'ютерну лабораторію

Факультети: