Гангур Володимир Васильович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

завідувач кафедри

Науковий ступінь: 

доктор сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

старший науковий співробітник

Контактна інформація: 

вул.Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003
e-mail: volodymyr.hanhur@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (1992 р.).

Аспірантура

Здобувач кафедри загального землеробства Полтавського сільськогосподарського інституту, спеціальність 06.01.01 – загальне землеробство (1993-1996 рр.) Тема кандидатської дисертації «Агрономічна та біоенергетична оцінка сівозмін для фермерських господарств лівобережного Лісостепу України».

Докторантура

ННЦ «Інститут землеробства НААН України», тема докторської дисертації: "Агробіологічні основи формування сівозмін різної ротації в Лівобережному Лісостепу України". Захист відбувся при спеціалізованій вченій раді ННЦ «Інститут землеробства НААН України» 19 грудня 2019 року.

Досвід роботи

 • З 1993 по 2012 рр. – робота на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції ім. М.І. Вавилова на наступних посадах: старший лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач відділу землеробства, заступник директора з наукової роботи, в.о. директора.
 • З 2012 по 2018 рр. – заступник директора з наукової роботи в галузі рослинництва Інституту свинарства і АПВ НААН.
 • Із 2019 р. і по цей час – завідувач кафедри рослинництва Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету.

Знання мов

українська, французька - зі словником.

Підвищення кваліфікації

 • Складання кандидатського іспиту з філософії (1993 р.)
 • Складання кандидатського іспиту з французької мови (1993 р.)
 • Складання кандидатського іспиту з загального землеробства (1996 р.)
 • Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство, Дніпропетровський державнийаграрний університет (м. Дніпропетровськ) (1997 р.)
 • Сільськогосподарський експерт – дорадник (2007 р.)
 • Захист докторської дисертації за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство, Інститут землеробства НААН України (2019 р.)
 • Міжнародне підвищення кваліфікації в Інституті Науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку (Польща) 15-22.03.21 (Сертифікат)
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Інновації у глобальних тенденціях сільського господарства» (19-31.08.2021). Місце проведення:  м. Сан-Франциско, штат Каліфорнія (США), тривалість – 65 год. (Сертифікат)
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Інновації у сільському господарстві. Глобальні тенденції та регіональний досвід» (12-27.08.2022). Місце проведення:  м. Сан-Франциско, штат Каліфорнія (США), тривалість – 120 год. (Сертифікат)
 • Підвищення кваліфікації за програмою: «Цифрові інструменти Google для освіти» (Базовий рівень) (31.10-13.11.2022) в обсязі 30 год. (Сертифікат)

Стажування

• Кафедра агрохімії Національного університету біоресурсів і природокористування України (1996 р.).
• ННЦ «Інститут землеробства НААН» (2007 р.).
• ДП «ДГ «Степне» Інституту свинарства і АПВ НААН» (2018 р.) (Посвідчення).
• Національний університет біоресурсів і природокористування України (2020 р.) (Свідоцтво).

Участь у семінарах

 • Науково-методична конференція «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій» (ПДАА, 26-27 лютого  2020 р.) (Сертифікат).
 • Науково-методична конференція «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації» (ПДАА, 24-25 лютого  2021 р.) (Сертифікат).  
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновації управління продуктивністю та поліпшення якості зерна пшениці озимої», присвячена пам'яті професора Г.П.Жемели (ПДАУ, 30.09.2021 р.) (Сертифікат).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі» (ПНПУ імені В.Г. Короленка, 19.04.2022 р.) (Сертифікат).
 • 53-я науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Сучасні освітні технології та інноваційні методики навчання в підготовці здобувачів вищої освіти: досвід та перспективи» (ПДАУ, 23-24.02.2022 р.) (Сертифікат).
 • VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія, біотехнологія, екологія та освіта» (ПДАУ, 16-17.05.2022 р.) (Сертифікат).
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування», присвячена пам'яті професора Г.П. Жемели (ПДАУ, 30.09.2022 р.) (Сертифікат).
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні аспекти і технології у захисті рослин» (ПДАУ, 24.11.2022 р.) (Сертифікат).
 • 54-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Вища освіта в контексті глобальних викликів» (ПДАУ, 22-23 лютого  2023 р.) (Сертифікат).
 • I Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної науки: теоретичні та практичні дослідження молодих учених» (ПДАУ, 26-27.04.2023 р.) (Сертифікат).
 • VIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія, біотехнологія, екологія та освіта» (ПДАУ, 17-18.05.2023 р.) (Сертифікат).

Здобутки

• Одержано диплом кандидата сільськогосподарських наук (1997 р.).
• Одержано атестат старшого наукового співробітника (2006 р.).
• Одержано диплом доктора сільськогосподарських наук (2020 р. ).
• Нагороджено:

Почесна грамота Міністерства аграрної політики України, 2004, 2014 рр.
Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2010 р.;
Подяка Прем’єр-міністра України, 2015 р.
Почесна грамота Президії Української академії аграрних наук – 2009 р.
Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації – 2007, 2008, 2009, 2013 рр.
Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА – 1996, 1999, 2016, 2017 рр.
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА – 2018 р.
Ювілейна медаль «150 років Полтавському товариству сільського господарства» - 2015 р.

Публікації

1. Науковий керівник за темою: «Розробити теоретичні основи побудови вузькоспеціалізованих сівозмін, адаптованих до грунтово-кліматичних умов та спеціалізації виробництва».
Державний реєстраційний номер: 0122U200736.
Термін виконання: 2023-2027 рр.

2. Науковий керівник за темою: «Вивчити еколого–технологічні аспекти реалізації біологічного потенціалу гібридів кукурудзи на основі експериментальних методів управління процесами формування врожаю в умовах Лівобережного Лісостепу».
Державний реєстраційний номер: 0122U200735.
Термін виконання: 2023-2027 рр.

3. Науковий керівник за темою: «Удосконалити технологію вирощування соняшнику, на основі інноваційних агротехнічних заходів, відповідно до ґрунтово-кліматичних умов Лівобережного Лісостепу».
Державний реєстраційний номер: 0122U200734.
Термін виконання: 2023-2025 рр.

4. Виконавець окремих розділів за темою:  «Інноваційні прийоми підвищення продуктивності та поліпшення якості врожаю сільськогосподарських культур для цільового використання».
Державний реєстраційний номер: 0120U101840.
Термін виконання: 2019–2024 рр.

5. Виконавець окремих розділів за темою: «Агротехнічні й біотехнологічні заходи регулювання поживного режиму грунту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур».
Державний реєстраційний номер: 0121U114194.
Термін виконання: 2021–2023 рр.

Опубліковано понад 200 наукових праць, серед яких 4 наукові монографії, 1 патент і 4 авторських свідоцтва на сорти рослин.

Список публікацій професора Гангура В.В.

Обов'язки

 • завідувач кафедри рослинництва Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету.