Спеціальність "Агроінженерія"

 

На інженерно-технологічному факультеті готують фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»).

Після успішного закінчення 4-х курсів (на денній та заочній формі навчання) здобувачам вищої освіти присуджують ступень вищої освіти «Бакалавр» та кваліфікацію фахівець з агроінженерії.

Фахівці даного профілю здатні виконувати найрізноманітніші професійні завдання та можуть займати первинні керівні посади із технічного забезпечення агропромислового виробництва.

 

Спеціальність

208  Агроінженерія

Освітньо-професійна програма

Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

 

Рівень вищої освіти

Перший рівень (бакалаврський)

Основа вступу

Повна загальна середня освіта

ОС Молодший бакалавр,

ОКР Молодший спеціаліст

Бюджет / контракт

Бюджет і контракт

Бюджет і контракт

Тільки контракт

Предмети ЗНО

(вступних випробувань)

 1. ЗНО з української мови;
 2. ЗНО з математики;
 3. ЗНО з історії України або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії.
 1. ЗНО з української мови;
 2. ЗНО з математики;
 3. Фахове випробування.
 1. ЗНО з української мови;
 2. ЗНО з біології, або історії України, або математики, або іноземної мови, або географії, або фізики, або хімії;
 3. Фахове випробування.

Рівень вищої освіти

Другий рівень (магістерський)

Основа вступу

ОС Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст

Бюджет / контракт

Бюджет і контракт

Предмети ЗНО

(вступних випробувань)

 1. ЄВІ з іноземної мови;
 2. Фахове випробування.
 
 

Безпосередні обов'язки можуть стосуватися:

 • сільського господарства та пов'язаними з ним послугами;
 • надання послуг у рослинництві та тваринництві;
 • облаштування ландшафту;
 • змішаного сільського господарства;
 • ремонту, технічного обслуговування і монтажу машин та устаткування  для сільського та лісового господарства;
 • монтажу машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів;
 • ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів.

У разі бажання здобувачі вищої освіти можуть продовжити навчання за ступенем вищої освіти «Магістр» (спеціальність 208 «Агроінженер»). Після успішного закінчення програми денної форми навчання у 1,5 роки здобувачам вищої освіти присуджують ступень вищої освіти «Магістр» та кваліфікацію інженер-дослідник з агроінженерії.

 

Наші координати:

ПДАА, корпус 3, Інженерно-технологічний факультет

вул. Г. Сковороди, 1/3

м. Полтава, 36003

 

Контактні телефони:

(0532) 56-96-87

(066) 579-23-19

(096) 524-90-43

 

Електронні ресурси:

vstup@pdaa.edu.ua

mech@pdaa.edu.ua

www.pdaa.edu.ua

facebook.com/agroacademy/