Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва спеціальності 208 Агроінженерія (Бакалавр)

ОС Бакалавр

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності 208 Агроінженерія ОПП Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 2022 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності 208 Агроінженерія ОПП Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва  2021 року набору 

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Агроінженерія" 2020 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Агроінженерія" 2019 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Агроінженерія" 2018 року набору

Архів

ОС Бакалавр (скорочений термін навчання)

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (скорочений термін навчання) зі спеціальності 208 Агроінженерія 2021 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (скорочений термін навчання) зі спеціальності 208 Агроінженерія 2020 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (скорочений термін навчання) зі спеціальності 208 Агроінженерія 2019 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (скорочений термін навчання) зі спеціальності 208 Агроінженерія 2018 року набору

Архів

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 № 1340