Спеціальність "Облік і оподаткування"

071 Облік і оподаткування

Стати фахівцем в галузі управління

Випускники університету нині займають керівні посади як в українських, так і в іноземних бізнес-структурах, працюють у державних органах влади та в різних міністерствах України


Зміст підготовки
60+

років готуємо професіоналів для бізнесу/держави/банків/податкових та аудиторських служб

1+

наш фахівець, як мінімум є на кожному підприємстві/установі/організації

40+

сучасних курсів і дисциплін для ефективного вивчення спеціальності

Що на вас чекає під час навчання:

Насичена навчальна програма

Лекції, практичні та семінарські заняття, курсові роботи, – що дозволяє розкрити сучасні аспекти економіки, які розглядаються на основі новітніх наукових даних

Постійний саморозвиток

Неперервна самоосвітня діяльність, що спрямована на отримання додаткових знань, умінь, компетенцій в галузях економіки, –забезпечує безперервний професійний розвиток і саморозвитку впродовж життя

Вирішення професійних ситуацій

Навчальні і виробничі практики на підприємствах/установах/організаціях/банках дозволяють сформувати професійні уміння, а також отримати досвід прийняття самостійних рішень в реальних умовах

Розкриття наукового потенціалу

Наукові дослідження та розробки забезпечують творчу діяльність, створюють передумови для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних до креативної роботи та конструктивного мислення

Міжнародні програми обміну

Можливість отримати грант або стипендію на навчання та стажування за кордоном

Підтвердження фаховості

Дипломна робота є кінцевим результатом систематизації, узагальнення теоретичних і практичних знань, підтверджуючи рівень знань

Як організовано навчання?

Теорія + практика

Ви відвідуєте лекції, отримуєте практичне завдання за темою заняття та шаблон його виконання

number 1
Домашні завдання і тестування

Протягом всього курсу наші викладачі перевіряють Ваші домашні завдання, відповідають на всі питання, а куратор супроводжує під час навчання, підтримує і надихає

number 2
Живі Q&A сесії

Викладачі проводять онлайн-заняття на яких Ви можете задати питання і отримати розгорнуту відповідь у реальному часі

number 3
Диплом

Нарешті Ви проходите іспити і отримуєте диплом, який підтверджує Вашу кваліфікацію

number 4

Хто Вас буде навчати:

Що ви отримаєте під час навчання:

Новітні навчальні методики від провідних науковців забезпечують можливість ґрунтовного опрацювання класичних наукових поглядів, а також дозволяють розвивати у здобувачів вищої освіти (студентів) власні погляди на економічні виклики сьогодення. Навчальний процес передбачає застосування різних навчальних інструментів з урахуванням надбань нової цифрової епохи.

Ефективність навчального процесу досягається інтегруванням сучасних онлайн-технологій та застосування різних методів викладання для кращого доступу до освітнього контенту та повноцінного опанування нових знань та практичних навичок.

Застосування сучасних стратегій комунікації відносин між викладачами та здобувачами вищої освіти (студентами) передбачає обговорення матеріалу та подолання можливих складнощів у змішаному форматі лекцій / відеолекцій та інтервʼю упродовж всього періоду навчання.

Кожний здобувач вищої освіти (студент) має змогу крок за кроком реалізовувати своє бачення своєї наукової кар’єри та професійного розвитку, здійснюючи власний вибір курсів та коригування навчальної діяльності. Побудова бажаної траєкторії навчання дозволить експериментувати із освітніми напрямами, запропонованими для вивчення.

Щоб повніше зануритись у науково-дослідницьку та громадську діяльність, студентське життя передбачає участь у науково-комунікативних та суспільно значущих заходах. Творча самореалізація є одним з найефективніших способів вивчення складних тем, а громадська діяльність дасть зможу практично розвинути лідерські якості та практично застосовувати теоретичні знання.

Результативне опанування наукових знань найкраще досягається за умови належного фінансового забезпечення. Здобувачі вищої освіти (студенти) щороку успішно здобувають можливість участі у різноманітних стипендіальних програмах для підтримки навчальної та соціальної активності.

Особистий розвиток кожного майбутнього економіста передбачає відповідне наукове середовище. В Полтавському державному аграрному університеті забезпечуються ефективні комунікації з колегами та однодумцями, зокрема, у форматі науково-практичних конференцій, конкурсів та олімпіад, для обговорення наявних проблем та пошуку шляхів їх вирішення.

Комбінований навчальний процес із проходженням стажування у передових підприємствах (організаціях) Полтавської області дозволяє не тільки закріпити отримані знання, а й набути практичного досвіду від найуспішніших фахівців.

Сучасна освітня концепція «навчання упродовж всього життя» надає можливість нашим здобувачам вищої освіти (студентам) ознайомлення з досвідом у передових вищих закладах освіти – партнерах Полтавського державного університету за кордоном, у тому числі стажування після закінчення бакалаврату / магістратури.

Ми допомогаємо з працевлаштуванням

Ви отримуєте державний диплом і міжнародний DIPLOMA SUPPLEMENT, а також Вас додають в реєстр кваліфікованих спеціалістів
Ми дійсно допомогаємо зі стажуванням та працевлавтуванням, тому що маємо базу підприємців від малого до великого бізнеса, які отримали освіту в нашому університеті і хочуть наймати перевірених спеціалістів
Ми успішно співпрацюємо з рекрутинговими агенствами і великими компаніями, що наймають наших випускників напряму
completed
piggy

Вартість навчання

Бакалавр

За рік навчання:

18370 грн
Магістр

За рік навчання:

21670 грн

Запитання і відповіді

Якщо Ви не знайшли відповідь на своє питання, залиште контактну інформацію і наш консультант Вам зателефонує. Дізнатися більше

Зміст підготовки

bakalavr

Бакалавр

magistr

Магістр

Мінімальний прохідний бал – 100 (з кожного предмета в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання).

Для вступу на І курс після школи: потрібно мати результати оцінювання з 3 предметів: українська мова і література; математика – обов’язково, один предмет – на вибір. Для вступу після коледжу: потрібно мати результати оцінювання з 2 предметів: українська мова і література – обов’язково, один предмет – на вибір.

Вартість навчання залежить від обраної спеціальності та форми навчання. Дізнатися про вартість можна на офіційному сайті Університету. Наразі вартість навчання на бакалавратурі складає 18370 грн за рік.

Відповідно до Правил прийому з дипломом молодшого спеціаліста Ви можете вступити на 1 курс скороченого терміну навчання 2 роки, на 2 або 3 курс нормативного терміну навчання за результатами ЗНО/НМТ з двох предметів.

Університет надає студентам військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу.

На території Університету є 5 гуртожитків.

Після закінчення вступної кампанії на офіційному сайті Університету будуть опубліковані рейтингові списки та списки рекомендованих до вступу.

Так, при працевлаштуванні чи за сімейними обставинами є можливість перейти на індивідуальний графік навчання.

Студенти мають широкі можливості для занять спортом як на аматорському, так і на професійному рівнях завдяки значній кількості та якості спортивних об’єктів.

Так, є можливість навчання за кордоном та отримання «подвійного» диплому. Також є можливість стажування та працевлаштування за кордоном. Ми співпрацюємо з 23 країнами.

0663250765 – Пономаренко Оксана Григорівна.