Спеціальність "Облік і оподаткування"

 

   Факультет обліку та фінансів має ліцензію Міністерства освіти і науки України, яка засвідчує право на провадження освітньої діяльності,   пов’язаної з наданням вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» та сертифікат про Державну акредитацію за IV рівнем терміном   діі до 2025 року

 Очолює факультет декан, кандидат економічних наук, професор  

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна.

          

 

СЬОГОДНІ ФАКУЛЬТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

     1) високу якість надання освіти на основі інформаційно-презентаційних та інтерактивних освітніх технологій;
     2) практичну підготовку здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної діяльності (виробнича практика на підприємствах різних форм господарювання України, Європи та інших країн з розвиненою економікою);
     3) можливість набуття здобувачами вищої освіти навичок користування комп’ютерною технікою і оволодіння новітніми інформаційними технологіями.
     4) високий рівень вивчення іноземних мов.

 

       Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Облік і оподаткування спеціальності 071 "Облік і оподаткування" здійснюється на базі сучасних технологій в сфері науки та освіти за двома ступенями:

      

 

 
 
 

        Професія  для думаючих людей.
        В наш час працювати бухгалтером складніше, ніж раніше, постійне оновлення нормативно-првової бази не дає мізкам "всохнути". 
      Професія бухгалтер - для людей думаючих логічно, котрі вміють і не бояться приймати рішення, трудоголіків, які віддають всього себе роботі під час підготовки до здачі звітності, стресостійкі, вміють слухати і чути, розмовляти з керівництвом і знати, де знайти відповідь на поставлене питання.
      Бухгалтер - одна з найважливіших професій, без якої не може жити ні одне підприємство, жодна організація. Причому від кваліфікації та знань бухгалтерів часто залежить доля цих компаній.

     Домінуючі види діяльності професії бухгалтер:
   - облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, облік реалізації продукції, результатів фінансово-господарської діяльності (визначення розміру прибутку), розрахунок з постачальниками та замовниками, за надані послуги тощо;
   - здійснення приймання та контролю первинної документації по відповідним ділянках бухгалтерського обліку (перевірка законності їх складання, повноти записів, правильності зазначених вимірників, справжності підписів) та підготовка їх до рахункової обробки;
    - угруповання отриманих документів за певними ознаками;
    - проведення економічного аналізу господарської діяльності та надання інформації про діяльність окремих підрозділів і підприємства в цілому;
    - виявлення резервів підприємства і джерел втрат на базі звітів;
    - ліквідація втрат і невиробничих витрат;
   - нарахування та перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників і службовців, податків та інших виплат і платежів, а також відрахування коштів у фонди економічного стимулювання та ін;
    - здійснення функції попереднього контролю (з'ясування доцільності і необхідності здійснення операцій з видачі та прийому грошей, товарно-матеріальних та інших цінностей);
    - складання щомісячних, щоквартальних, річних звітів за результатами роботи та оформлення їх у балансову таблицю;
    - участь у інвентаризаціях (зіставлення готівкових матеріалів, грошових коштів, розрахунків і платіжних зобов'язань з даними бухгалтерських документів);
    - забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів;
    - використання в роботі сучасної комп'ютерної техніки.

   

 Потребу та інтерес у випускниках факультету проявляють:

  • підприємства та установи різних форм власності;
  • органи місцевого самоврядування;
  • податкові органи;
  • митна служба;
  • страхові компанії;
  • державні цільові фонди;
  • комерційні банки;
  • аудиторські фірми;
  • консалтингові компанії;
  • фінансово-кредитні установи та багато інших організацій.


     

   За високі успіхи в навчанні, активну участь у громадському житті на факультеті призначаються заохоувальні стипендії (є можливість здобути або виграти стипендії Президента України, ім. Героя України Антонця С.С., ректора академії та небюджетних фондів («Завтра-UA», «Україна» та багатьох інших)). Здобувачі вищої освіти, що демонструють високий рівень наукової діяльності мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

       Постійне розширення міжнародної співпраці дозволяє нашим здобувачам щорічно проходити стажування за кордоном, зокрема в Англії, Німеччині, Австрії, Данії, Франції, США, Швейцарії, Швеції, Нідерландах, Канаді, Польщі, Угорщині, Норвегії, Фінляндії, Австралії, Новій Зеландії.