Яловега Людмила Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

e-mail: liudmyla.ialovega@pdaa.edu.ua

            uluanchenko@ukr.net

           

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, 2002 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст-бухгалтер).

Аспірантура

Аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН (2004-2008 рр.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема кандидатської дисертації: «Формування маркетингового потенціалу молокопереробних підприємств».

Досвід роботи

 • 2000 – 2002 рр. – головний бухгалтер ПОП «Агро-КУМіК», м. Пирятин;
 • 2002 – 2015 рр. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 2015 – 2016 рр. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 2016 – 2019 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 2019 – 2022 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • 01.09.2022 р. – доцент кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

 • ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 442/2015 від 05.05.2015 р.);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001141-16 від 30.09.2016 р.);
 • Інститут післядипломної освіти Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Тема: Впровадження сучасних методів навчання при викладанні дисципліни «Податковий облік у інформаційних технологіях» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493675/048418-18 від 28.12.2018 р;
 • ТОВ «Інфосвіт ІТ сервіс» Фахівець з експлуатації та впровадження інформаційної системи КП М.Е.Doc (Сертифікат № ПДА/В 006 від 26.11.2018 р.).
 • Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). Кафедра інформаційних систем і технологій. Семінар-тренінг з вивчення функціональних можливостей інформаційної системи класу ERP «Універсал 7». Сертифікат про проходження повного курсу навчання (сертифікований фахівець з експлуатації та впровадження інформаційної системи Універсал 7 ERP-BASIS), жовтень 2019. Про подію: https://www.pdau.edu.ua/news/seminar-trening-z-universal-7-na-bazi-kafed...
 • Полтавська державна аграрна академія (Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 58 від 30.10.2019 р.);
 • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК (Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0001217 от 24.01.2020 г.
 • Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). 51-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій». Сертифікат СС00493014/000173-20, тема: «Самостійна робота здобувачів вищої освіти як спосіб адаптації до професійної діяльності» від 27.02.2020 р.
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СС 00493020/000027-20, Реєстраційний № 27/20 від 06.11.2020 р.).
 • Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). 52-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». Сертифікат СС00493014/000173-20, тема: «Академічна мобільність здобувачів вищої освіти в умовах застосування дистанційних технологій» від 25.02.2021 р.

Здобутки

 • У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», м. Київ.

Публікації

Обов'язки

керівник студентського наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера».