Ліпський Роман Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

е-mail: roman.lipskyi@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, 2008 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку та аудиту).

Аспірантура

Полтавська державна аграрна академія (2008-2011 рр.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) .

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток та підвищення ефективності ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств».

Досвід роботи

 • 01.09.2008 р. – 31.08.2009 р. – асистент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 17.11.2010 р. – 31.08.2013 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2013 р. – 31.12.2014 р. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.01.2015 р. – 31.08.2019 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • 01.09.2022 р. – доцент кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

 • Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : training on the topic, July 23-27, Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). 2018 (150 год./5 кредитів).
 • 6th International scientific and practical conference.European scientific discussions. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. (24 год)

Здобутки

 • В 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді К 64.803.01 Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва.
 • У 2016 році нагороджений почесними грамотами Полтавської державної аграрної академії та Виконавчого комітету Полтавської міської ради.
 • У 2020 році нагороджений почесною грамотою Полтавської обласної ради

Публікації

Обов'язки

Заступник декана факультету обліку та фінансів з виховної роботи.

Заступник завідувача кафедри з виховної роботи.

Відповідальний за інформаційне забезпечення сайту кафедри і факультету 

 

Факультети: