Черненко Ксенія Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

e-mail: kseniya.chernenk@pdaa.edu.ua 

 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський державний аграрний коледж управління і права, 2007 р. (кваліфікація – молодший спеціаліст з фінансів).
Полтавська державна аграрна академія, 2010 р. (спеціальність «Фінанси», кваліфікація – магістр фінансів).
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2020 р. (спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська, кваліфікація – магістр філології).
Полтавська державна аграрна академія, 2020 р. (спеціальність Облік і оподаткування, кваліфікація – магістр обліку і оподаткування).

Аспірантура

Аспірантура Полтавська державна аграрна академія (2010-2014 рр.), спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Тема кандидатської дисертації: «Управління процесами оптимізації трансакційних витрат в агропродовольчій сфері».

Досвід роботи

  • 12.01.2015 р. – 31.08.2015 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
  • 01.09.2015 р. – 31.09.2019 р. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
  • 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
  • 01.09.2022 р. – доцент кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННУ післядипломної освіти. Тема випускної роботи: «Впровадження сучасних методів навчання уведенні дисципліни «Діловодство». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001116-16. Від 30 вересня 2016 р
  • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Тема: Впровадження сучасних методів навчання у веденні дисципліни ІСТО». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 324 від 10 травня 2017 р.
  • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0001215 от 24 января 2020 г.
  • Центр Освітнього Консультування, ТОВ, м. Краків, Польща № KRA 200115 від 27 січня 2020 р. (108 годин).
  • Гродненський державний аграрний університет. Сертифікат про проходження наукового стажування «Дослідження процесу розвитку і удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного контролінгу сільськогосподарських підприємств республіки Білорусь» на кафедрі бухгалтерського обліку і контролю в АПК. Наказ № 337 від 04.05.2020 р.

Здобутки

  • В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством у спеціалізованій вченій раді Міжнародного університету бізнесу і права м. Херсон.

Публікації

Обов'язки

Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи.

 

Факультети: