Мокієнко Тетяна Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

e-mail: tetiana.mokiienko@pdaa.edu.ua

            

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2007 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація - магістр з обліку і аудиту).
Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, 2009 р. (спеціальність «Фінанси», кваліфікація - спеціаліст з фінансів.

Аспірантура

Аспірантура Полтавської державної аграрної академії (2007 - 2011 рр.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема кандидатської дисертації: «Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах».

Досвід роботи

 • З вересня 2007 р. по грудень 2007 р. - старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • З січня 2008 р. по червень 2011 р. - асистент кафедри фінансів та кредиту обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • З вересня 2011 р. по червень 2013 р.- старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • З вересня 2013 р. по серпень 2022 р. - доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • з 01.09.2022 р. доцент кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 441/2015 від 05.05.2015 р.
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004420-16. Тема випускної роботи: «Впровадження сучасних методів навчання у веденні дисципліни «Фінансово-господарський контроль», 30.09.2016 р.
 • Інститут післядипломної освіти Дніпровського державного аграрно-економічного університету, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493675/048417-18 від 28.12.2018 р. Тема випускної роботи: «Впровадження сучасних методів навчання при викладанні дисципліни «Фінансово-господарський контроль».
 • Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, свідоцтво про навчання сільськогосподарського дорадника (експерта-дорадника) № 81 від 28.11.2019 р.
 • ПДАА. 52-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». Сертифікат СС00493014/000342-21, що засвідчує участь з 24 по 25 лютого 2021 року в науково-методичній конференції «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації»
 • The 6th International scientific and practical conference “European scientific discussions”(April 25-27, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. 

Здобутки

 • В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Полтавської державної аграрної академії.
 • У 2016 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

Публікації

Обов'язки

Заступник завідувача кафедри з дистанційного навчання.