Єрмолаєва Марина Валентинівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

професор кафедри

Контактна інформація: 

e-mail: maryna.iermolaieva@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський сільськогосподарський інститут, 1987 р. (спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві).

Аспірантура

Аспірантура «Інститут аграрної економіки» УААН (1990-1993 рр.), спеціальність 08.00.06 – економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями (сільське господарство).

Тема кандидатської дисертації: «Організація селянських (фермерських) господарств».

Досвід роботи

 • 01.09.1987 р. – 30.04.1988 р. – бухгалтер по рослинництву колгоспу «Зоря комунізму» Полтавського району Полтавської області;
 • 03.05.1988 р. – 31.01.1990 р. – обліковець, бухгалтер трикотажного цеху Промкомбінату військторгу № 807  м. Полтава;
 • 01.02.1990 р. – 30.06.1990 р. – оператор ЕОМ кафедри економічної кібернетики Полтавського сільськогосподарського інституту;
 • 01.07.1990 р. – 30.06.1993 р. – аспірант Інституту аграрної економіки УААН, м. Київ;
 • 01.07.1993 р. – 31.12.1993 р. – молодший науковий співробітник ІАЕ УААН, м. Київ;
 • 14.01.1994 р. – 31.08.1998 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку, фінансів, статистики та аналізу Полтавського сільськогосподарського інституту;
 • 01.09.1998 р. – 31.08.2002 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2002 р. – 31.08.2022 р. – доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • 01.09.2022 р. – професор кафедри  обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

 • Національний університет біоресурсів та природокористування України ННІ післядипломної освіти (12.05.2014р. – 23.05.2014 р.) – підвищення кваліфікації за тематикою «Інноваційна спрямованість педагогічної освіти» . Тема стажування «Упровадеження інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Фінансовий облік». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 072433 від 23.05.2014 р. (108 годин)
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  – підвищення кваліфікації (03.2015р. – 30.03.2015 р). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 422/2015 від 2 квітня 2015 р. (108 годин)
 • ​Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти (20.03.19 – 05.04.19) – підвищення кваліфікації за тематикою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/009317-19 від 05.04.19 р
 • Полтавська державна аграрна академія. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 70 від 28 листопада 2019 р.
 • ТОВ «Будгарант», м. Полтава, стажування на посаді помічника головного бухгалтера, 02.01.2020 р. – 01.02.2020 р.

Здобутки

 • В 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 –  економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями (сільське господарство) у спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки УААН, м. Київ.
 • У 2002 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

 

Публікації

Обов'язки

Куратор академічної групи здобувачів вищої освіти.
Координатор по відображенню інформації у Єдиній державній базі освіти.

Факультети: