Лега Ольга Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Обліку і оподаткування

Посада: 

доцент

Контактна інформація: 

e-mail: olga.lega@pdaa.edu.ua

            o_lega@ukr.net

 

            Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, 2002 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст-бухгалтер).

Аспірантура

Аспірантура Національного наукового Центру «Інститут аграрної економіки» УААН, м. Київ (2004-2008 рр.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності). Тема кандидатської дисертації: «Продуктивність праці у виробництві зернових культур».

Досвід роботи

 • 01.09.2002 р. – 31.08.2010 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавського державного сільськогосподарського інституту;
 • 01.09.2010 р. – 31.08.2012 р. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2012 р. – 31.08.2019 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавського державного аграрного університету;
 • 01.09.2022 р. – доцент кафедри обліку і оподаткування Полтавського державного аграрного університету.

Підвищення кваліфікації

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001003-16 від 30.09.2016 р.);
 • Інститут післядипломної освіти Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Тема: Впровадження сучасних методів навчання при викладанні дисципліни «Облікове забезпечення податкових розрахунків у господарській діяльності підприємств» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493675/048411-18 від 28.12.2018 р.);
 • Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). Кафедра інформаційних систем і технологій. Семінар-тренінг з вивчення функціональних можливостей інформаційної системи класу ERP «Універсал 7». Сертифікат про проходження повного курсу навчання (сертифікований фахівець з експлуатації та впровадження інформаційної системи Універсал 7 ERP-BASIS), жовтень 2019. Про подію: https://www.pdau.edu.ua/news/seminar-trening-z-universal-7-na-bazi-kafedry-informaciynyh-system-ta-tehnologiy
 • Полтавська державна аграрна академія (Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 58 від 30.10.2019 р.);
 • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК (Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов от 24.01.2020 г.).
 • Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). 51-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій». Тема «Самостійна робота здобувачів вищої освіти як спосіб адаптації до професійної діяльності». Сертифікат № СС00493014/000077-20 (26-27 лютого 2020).
 • Гродненський державний аграрний університет. Сертифікат про проходження наукового стажування «Дослідження процесу розвитку і удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного контролінгу сільськогосподарських підприємств республіки Білорусь» на кафедрі бухгалтерського обліку і контролю в АПК. Наказ № 337 від 04.05.2020 р.
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СС 00493020/000028-20. Реєстраційний № 28/20 від 06.11.2020 р.
 • Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава). 52-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації». Сертифікат СС00493014/000173-20, тема: «Академічна мобільність здобувачів вищої освіти в умовах застосування дистанційних технологій» від 25.02.2021 р.
 • Університет менеджменту освіти НАПН України м. Київ. Курси для категорії слухачів: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, тема випускної роботи: «Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з обліку і оподаткування». Свідоцтво від 22.11.2021 р.

Здобутки

 • В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Національного наукового Центру «Інститут аграрної економіки» УААН, м. Київ.
 • У 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

Публікації

Обов'язки

 • Голова науково-методичної ради спеціальності «Облік і оподаткування».
 • Заступник завідувача кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю. 

 

Факультети: