У ПДАУ відкрився Центр політчних досліджень

 

Це стало можливим завдяки реалізації проєкту програми Еразмус+ напряму Жана Моне «Участь громадян та соціальний діалог як ключові фактори в розбудові сталих територіальних громад: успішні практики ЄС для України», який розпочато 1 жовтня 2022 року.

Авторами проєкту стали: викладачі кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін факультету обліку та фінансів професорки Анастасія Некряч і Тамара Шаравара, доцент Сергій Приходько. Суттєву організаційну допомогу надала начальниця відділу міжнародних зв’язків Тетяна Капіталова.

Основною метою проєкту є популяризація і запровадження в Україні демократичних практик місцевого самоврядування Європейського Союзу. Для цього необхідне поєднання зусиль усіх зацікавлених сторін: громадськості, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, викладачів і студентів закладів вищої освіти.

Щоб реалізувати завдання проєкту, наш Університет забезпечує співфінансування для придбання необхідної матеріальної бази. Тож за участі ректорки ПДАУ професорки Валентини Аранчій, першого проректора професора Олександра Галича, проректорки з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку Тамари Шаравари, декана факультету обліку та фінансів професорки Людмили Дорогань-Писаренко, завідувачки кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін доцентки Наталії Сизоненко, начальниці відділу міжнародних зв’язків Тетяни Капіталової 30 березня 2023 року було відкрито лабораторію політологічних досліджень.

На базі лабораторії відбуватимуться лекційні та практичні заняття для здобувачів вищої освіти за спеціальностями Політологія і Публічне управління та адміністрування з дисциплін «Регіональне співробітництво» та «Політичний імідж органів місцевого самоврядування». Окремо, проходитимуть заняття з розроблення пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення механізмів громадської участі у системі місцевої влади України. Також на базі лабораторії проводитимуться заходи для всіх зацікавлених сторін у сфері політологічних досліджень проблем місцевого самоврядування.