Рішення Вченої ради академії за 2018-2019 навчальний рік. (Архів)