Редакційно-видавничий відділ

Радочін
Віктор Вікторович
Мельничук
Віталій Васильович
Жукова
Вікторія Костянтинівна
начальник відділу
відповідальний редактор
літературний редактор
Дедухно
Алла Володимирівна
Бережна
Галина Василівна
Станіславчук
Валентина Павлівна
літературний редактор
редактор
коректор

 

Редакційно-видавничий відділ (далі – відділ), як структурний підрозділ Університету, створений згідно з наказом ректора від 15 вересня 1999 року № 1-41.

Діяльність відділу в межах своєї компетенції регламентується Законами України, Статутом Полтавського державного аграрного університету (далі – Університет), наказами ректора Університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної, наукової роботи.

Згідно зі штатним розписом Університету до складу відділу входять: 

Відповідно до Положення про відділ, його основними функціями та завданнями є:

  • Забезпечення Університету видавничою продукцією загального, навчального та наукового призначення (включаючи розробку дизайну, макетування, верстку, друк, тиражування і копіювання) в межах технічних можливостей відділу.
  • Надання науково-консультаційних, інформаційних та інших послуг передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», використання можливостей відділу для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації викладачів.
  • Створення бази для розвитку перспективних видів видань та забезпечення фонду видань загального, навчального, наукового призначення.
  • Виготовлення та розповсюдження видавничої продукції (методичних рекомендацій, посібників, підручників тощо).
  • Надання поліграфічних послуг згідно встановленої вартості.
  • Здійснення іншої видавничої діяльності.
Навчальний корпус № 4,
5-й поверх

 

Вимоги щодо подання матеріалів до редакційно-видавничого відділу ПДАУ