Редакційно-видавничий відділ

 

РАДОЧІН
Віктор Вікторович

начальник відділу

 

 

Редакційно-видавничий відділ (далі – відділ), як структурний підрозділ Університету, створений згідно з наказом ректора від 15 вересня 1999 року № 1-41.

Діяльність відділу в межах своєї компетенції регламентується Законами України, Статутом Полтавського державного аграрного університету (далі – Університет), наказами ректора Університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної, наукової роботи.

Згідно зі штатним розписом Університету до складу відділу входять: 

Відповідно до Положення про відділ, його основними функціями та завданнями є:

  • Забезпечення Університету видавничою продукцією загального, навчального та наукового призначення (включаючи розробку дизайну, макетування, верстку, друк, тиражування і копіювання) в межах технічних можливостей відділу.
  • Надання науково-консультаційних, інформаційних та інших послуг передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», використання можливостей відділу для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації викладачів.
  • Створення бази для розвитку перспективних видів видань та забезпечення фонду видань загального, навчального, наукового призначення.
  • Виготовлення та розповсюдження видавничої продукції (методичних рекомендацій, посібників, підручників тощо).
  • Надання поліграфічних послуг згідно встановленої вартості.
  • Здійснення іншої видавничої діяльності.
Навчальний корпус № 4,
5-й поверх

 

Вимоги щодо подання матеріалів до редакційно-видавничого відділу ПДАУ