Практика очима студентів

З метою забезпечення студентоцентрованого підходу при організації проведення практики студентам пропонується взяти участь в опитуванні "Практика очима студентів".

Організація опитування здійснюється відповідно до Порядку проведення та організації опитування учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів у Полтавському державному аграрному університеті та згідно Графіка проведення опитувань.

 

Анкета "Практика очима студентів"

Результати опитування студентів