Організація проведення практики

Практична підготовка студентів передбачає організацію та проведення наступних видів практик: навчальна, виробнича, науково-дослідна (науково-дослідницька), переддипломна практики.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в Університеті здійснює керівник виробничої практики навчального відділу Браславець Тетяна Миколаївна, на факультетах / в навчально-наукових інститутах – декани / директори , на кафедрах – завідувачі кафедр.

Відповідальними особами за організацію практики зі спеціальності є координатори практики, які призначаються завідувачами кафедр

Код та найменування спеціальності

Освітньо-професійна програма

Координатор практики зі спеціальності, електронна адреса

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Овсієнко Юлія Іванівна

iuliia.ovsiienko@pdau.edu.ua

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська,

Германські мови і переклад (англійська та німецька мови)

Тагільцева Яніна Михайлівна

ianina.tagiltseva@pdau.edu.ua

051 Економіка

Економіка підприємства

Миколенко Інна Григорівна

inna.mykolenko@pdau.edu.ua

052 Політологія

Політологія

Приходько Сергій Миколайович

serhii.prykhodko@pdau.edu.ua

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Мокієнко Тетяна Володимирівна

tetiana.mokiienko@pdau.edu.ua

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

Краснікова Оксана Миколаївна

oksana.krasnikova@pdau.edu.ua

073 Менеджмент

Менеджмент підприємства,

Бізнес-адміністрування

Олійник Аліна Сергіївна

alina_oliinyk@pdau.edu.ua

075 Маркетинг

Маркетинг

Майборода Олена Вікторівна

olena.mayboroda@pdau.edu.ua

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво

Світлана Писаренко

svitlana.pysarenko@pdau.edu.ua

081 Право

Правознавство,

Право

Купченя Лідія Іванівна

lidiia.kupchenia@pdau.edu.ua

101 Екологія

Екологія,

Агроекологія

Калініченко Володимир Миколайович

volodymyr.kalinichenko@pdau.edu.ua

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні управляючі системи,

Інформаційні управляючі системи та технології

Дегтярьова Лариса Миколаївна

larysa.dehtiarova@pdau.edu.ua

133 Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва,

Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Негребецький Ігор Станіславович

igor.negrebetskyi@pdau.edu.ua

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Скоряк Юлія Борисівна

yuliia.skoriak@pdau.edu.ua

162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

Крикунова Валентина Юхимівна

valentyna.krykunova@pdau.edu.ua

181 Харчові технології

Харчові технології

Юхно Віктор Миколайович

viktor.iukhno@pdau.edu.ua

192 Будівництво та цивільна інженерія

Сільськогосподарське будівництво

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Муравльов Володимир Вячеславович

volodymyr.muravlov@pdau.edu.ua

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Гапон Світлана Василівна

svitlana.hapon@pdau.edu.ua

201 Агрономія

Агрономія,

Еколого-економічне рослинництво,

Насінництво і насіннєзнавство

Шакалій Світлана Миколаївна

svitlana.shakaliy@pdau.edu.ua

202 Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Коваленко Нінель Павлівна

ninel.kovalenko@pdau.edu.ua

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Сябро Альона Сергіївна

alona.siabro@pdau.edu.ua

206Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Гапон Світлана Василівна

svitlana.hapon@pdau.edu.ua

208 Агроінженерія

Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Іванкова Олена Володимирівна

olena.ivankova@pdau.edu.ua

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Каришева Людмила Павлівна

liudmyla.karysheva@pdau.edu.ua

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Світлана Михайлютенко

svitlana.muhaylutenko@pdau.edu.ua

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Юхно Віктор Миколайович

viktor.iukhno@pdau.edu.ua

242 Туризм

242 Туризм і рекреація

Туризм

Тютюнник Юрій Михайлович

iurii.tiutiunnyk@pdau.edu.ua

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Падалка Вячеслав Вікторович

viacheslav.padalka@pdau.edu.ua

281 Публічне управління та адміністрування

Місцеве самоврядування,

Зв’язки з громадськістю

Шупта Ірина Миколаївна

iryna.shupta@pdau.edu.ua

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Миколенко Інна Григорівна

inna.mykolenko@pdau.edu.ua