Липій Євгенія Анатоліївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4,
кафедра підприємництва і права, каб. 482
e-mail: komzuk.ea@ukr.net
тел.  (0532) 566495

Ідентифікатори науковця:

Основні дисципліни: «Господарське право», «Господарське законодавство», «Адвокатура в Україні», «Право Європейського Союзу», «Міжнародне право», «Сімейне право».

Освіта

У 2007 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «Юрист» (спеціаліст).

Аспірантура

• 2010-2012 рр. - здобувач кафедри Адміністративного права і процесу Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків.
• Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право з 2013 року.
• Тема дисертаційного дослідження: «Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян».

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи закладах вищої освіти та наукових установах – 13 років

Знання мов

англійська (зі словником), французька (зі словником).

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації (стажування) у Харківському національному університеті внутрішніх справ (з 20.07.2020 р. по 14.08.2020 р., 120 год. Довідка

Участь у міжнародній конференції "Міжнародна наукова конференція на тему: Безпека країн Центральної та Східної Європи в контексті транскордонних загроз безпеці", Поморська академя в Слупську, Польща (Miedzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: Bezpieczeństwo państw Europy środkowej i wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa, Akademia Pomorska w Słupsku), свідоцтво учасника, 26-27.11.2020.

 

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

Відповідальна за наповнення системи управління курсами Moodle.
Куратор академічної групи СВО Бакалавр спеціальності 081 Право (скорочений термін навчання) з вересня 2021 року.