Науково-дослідна практика

Науково-дослідна (науково-дослідницька)  практика  проводиться  з метою  набуття  здатності  студентами  вирішувати  завдання,  що  передбачають проведення  дослідів (досліджень)  в  галузі  професійної  діяльності  та характеризується комплексністю, невизначеністю умов.

До  основних  завдань  науково-дослідної  (науково-дослідницької) практики  належать:  набуття  досвіду  самостійного  дослідження  актуальної наукової проблеми; формування вмінь і навичок опрацювання інформаційних джерел;  застосовування  різних  методів  проведення  наукових  досліджень, критичного оцінювання їх результатів тощо.