Навчальна практика

Навчальна практика є наступним після лабораторних і практичних занять етапом, що забезпечує перехід від теоретичного навчання до професійної діяльності студентів ступеня вищої освіти бакалавр, а також ступеня вищої освіти магістр галузі знань 21 Ветеринарна медицина з термінами навчання 5 та 6 років.
Метою навчальної практики є ознайомлення  студентів  з особливостями майбутнього фаху, набуття ними первинних професійних знань, умінь і навичок. Її основними завданнями є поглиблення, систематизація і закріплення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання; ознайомлення та набуття навичок роботи з приладами, обладнанням і програмними продуктами в професійній діяльності; виховання відповідальності за результати своєї діяльності тощо.