Писаренко Світлана Валеріївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, корпус №4, кафедра підприємництва і права, каб. 484

тел. ((0532) 56-98-24

svitlana.pysarenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства з 1 вересня 1995 року. Основні навчальні дисципліни: "Економіка підприємства", "Системи технологій", "Економіка, менеджмент, підприємництво", “Економіка аграрного виробництва”. Науково-дослідна робота здійснюється за темою: “Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності м’ясопродуктового підкомплексу АПК”.

Освіта

У 1999 році закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Агрономія”, та здобула кваліфікацію магістра з агрономії.
У 2006 році закінчила Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.
У 2010 році закінчила Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності „Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура

Кандидат сільськогосподарських наук з 2005 року. Тема дисертаційного дослідження: “Закономірності багаторічної динаміки популяцій і прогноз масового розмноження найголовніших шкідників озимої пшениці в Лівобережному лісостепу України”.

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи – 22 роки, у т.ч. у ПДАА 22 роки.

Знання мов

українська, російська, англійська зі словником

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001050-16, тема: «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін», 30.10.2016 р.

Участь у 49-й науково-методичній конференції викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці», ПДАА, 21-22.02.2018 р., сертифікат

Варненський університет менеджменту, сертифікат, тема: «Professional development course internationalization and quality assurance processes in eu higher education institutions», 12.04.2018 р.

Участь у міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Наукове забезпечення економічного розвитку, правового регулювання і управління а агропромисловому комплексі», ПДАА, 29.03.2019 р., сертифікат

Інститут післядипломної освіти ПДАА, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника №88 від 28.11.2019 р.

Участь у ХІІ міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», ПДАА, 22.04.2020 р., сертифікат

Участь з ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю», ПДАА, 23.04.2020 р., сертифікат

Сертифікат про подання статті до електронного науково-практичного фахового видання «Інфраструктура ринку», листопад 2020 р.

Публікації

Список публікацій: 

Обов'язки

Відповідальна за практичну підготовку студентів.

Факультети: