Брикун Олександр Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Будівництва та професійної освіти

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат технічних наук

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,

навчальний корпус №3, 3-й поверх, каб. №338.

e-mail: oleksandr.brykun@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Вища, за спеціальністю «Механізація сільського господарства», яку здобув у Полтавській державній аграрній академії (1997-2002 рр.), отримавши диплом спеціаліста з відзнакою.

Аспірантура

2005-2008 рр. – аспірантура ПДАА.
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування.
Тема дисертації: «Удосконалення технології дробоструминного очищення внутрішніх поверхонь корпусних виробів типу тіл обертання».

Досвід роботи

З 2002 року й до цього часу працює на посадах асистента, старшого викладача та доцента інженерно-технологічного факультету ПДАУ.
Викладає дисципліни: «Опір матеріалів», «Інженерна і комп’ютерна графіка», «Відновлювані джерела енергії», «Гідравліка та гідроприводи сільськогосподарської техніки».
Напрям наукових досліджень: «Удосконалення технології та розробка засобів механізації дробоструминного очищення виробів машинобудування».

Знання мов

Досконало володіє українською (посвідчення № 806). Російська та англійська (сертифікат № ПК 05477296/000063-21).

Підвищення кваліфікації

27.09 – 08.10.2021 р. підвищив кваліфікацію у ННІ неперервної освіти та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України за темою: «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності» (60 годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/014574-21.
10.01 – 09.02.2018 р. пройшов підвищення кваліфікації (стажування) з вивчення новітніх технологій машинобудівного виробництва та удосконалення науково-практичної і дослідницької складової професійної компетентності з питань підвищення ресурсу роботоздатності й надійності техніки в ПрАТ «АвтоКрАЗ» (108 годин). Свідоцтво № 438.
19.09 – 30.09.2016 року підвищував кваліфікацію у ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за темою: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (108 годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000914-16.
18.11 – 29.11.2013 р. у навчально-науковому інституті післядипломної освіти ХНТУСГ підвищував кваліфікацію за програмою навчання педагогічних працівників навчальної дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» (108 годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 20/1-540.
14.03 – 25.03.2011 р. підвищував кваліфікацію у ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за темою: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (108 годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 769263.
04.06. – 17.06.2010 р. успішно пройшов курс підвищення кваліфікації на базі Об’єднання шкіл електричних №1, м. Краків (Польща) в рамках польсько-українського проєкту «Упровадження відновлюваних джерел енергії: досвід Польщі для України» (72 години).
01.12 – 30.12.2009 р. пройшов підвищення кваліфікації (стажування) в ТОВ «Золотоніський бекон» Золотоніського р-ну Черкаської області.
1.11.2002 – 26.06.2003 рр. у Полтавській державній аграрній академії навчався на курсах підвищення кваліфікації з педагогіки вищої школи (інтегрований курс теорії навчання та виховання, основ педагогічної майстерності та новітніх освітніх технологій) (70 годин).

Публікації

Має понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 10 у фахових виданнях, 3 публікації у журналах, що включені до міжнародних науково-метричних баз, 7 патентів України, 1 публікація в колективній монографії. Є співавтором монографії «Дробоструминне очищення. Теорія і практика».

Перелік наукових праць.

Обов'язки

Куратор 2 групи здобувачів вищої освіти спеціальності 208 Агроінженерія (2019 року набору).
Відповідальний за організаційну роботу на кафедрі.

Факультети: