Полтавська торгово-промислова палата

З метою забезпечення широких можливостей для здобувачів вищої освіти Полтавський державний аграрний університет продовжує налагоджувати партнерські зв’язки з провідними підприємствами та установами Полтавщини. Тож 20 грудня 2021 року був підписаний меморандум про співпрацю з Полтавською торгово-промисловою палатою.

Передбачено регулярний обмін інформацією, організацію та проведення спільних досліджень, консультацій, реалізацію науково-дослідних проєктів і програм, розробок з актуальних проблем агропромислового комплексу, участь в організації та проведенні спільних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів, та інших наукових заходів, у розробленні та впровадженні нових навчальних курсів, програм тощо. Також у меморандумі передбачаються організація та проходження практик студентами на безоплатній основі.