Освітні програми

  

Увага! Ви маєте можливість надати відгук на освітню програму!  

 Залишити відгук на освітню програму

 

 

Шифр та найменування
галузі знань
Код та найменування спеціальності Освітня програма
Перший (бакалаврський) рівень
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
052 Політологія Політологія
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент підприємства
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво
08 Право 081 Право Правознавство
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
16 Хімічна інженерія та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології
19 Архітектура і будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Сільськогосподарське будівництво
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрономія
202 Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство
208 Агроінженерія Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризм
242 Туризм і рекреація Туризм
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Місцеве самоврядування
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
Другий (магістерський) рівень
01 Освіта / Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Германські мови і переклад (англійська та німецька мови)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
Економіка місцевого розвитку
052 Політологія Політологія
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент Менеджмент організацій
Бізнес-адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво
08 Право 081 Право Право
10 Природничі науки 101 Екологія Агроекологія
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні управляючі системи та технології
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології
19 Архітектура і будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
193 Геодезія та землеустрій Землеустрій та планування територій
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Еколого-економічне рослинництво
Насінництво і насіннєзнавство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
21 Ветеринарія 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина
Хвороби дрібних тварин
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Зв’язки з громадськістю
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
Міждисциплінарні освітньо-наукові програми
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Сервісна інженерія  в агропромисловому виробництві
20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Технології зберігання, переробки зерна та аграрний бізнес
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво та торгівля
Третій (освітньо-науковий) рівень
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування