Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності «Маркетинг», ОПП Маркетинг