Зміст підготовки ЗВО за освітньо-професійною програмою Маркетинг першого рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг 2022 р. н.

 

Навчальні дисципліни освітньо-професійної програми Маркетинг (240 кр.)

Назвадисципліни
Анотація
Силабус
1. Обов’язкова частина
1.1. Дисципліни загальної підготовки
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Вища математика
Економічна інформатика
Економічна теорія
Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)
Історія та культура України
Правознавство
Українська мова  (за професійним спрямуванням)
Університетська освіта
Фізичне виховання
Філософія
1.2. Дисципліни професійної підготовки
Біржова справа
Бухгалтерський облік
Анотація
Силабус
Економіка і фінанси підприємства
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економіка та організація інноваційної діяльності 
Силабус
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
Інформаційні системи і технології в маркетингу
Інфраструктура товарного ринку
Конкурентоспроможність підприємства
Анотація
Силабус
Логістика
Маркетинг
Маркетинг у соціальних мережах
Маркетингова збутова політика
Маркетингова товарна політика
Маркетингове ціноутворення
Маркетингові дослідження
Маркетингові комунікації
Менеджмент
Міжнародний маркетинг
Анотація
Силабус
Підприємництво Анотація Силабус
Поведінка споживачів
Анотація
Силабус
2. Вибіркова частина
2.1. Дисципліни загальної підготовки 
2.2 Дисципліни професійної підготовки