Галузеве машинобудування

Бакалаври

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2022 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2021 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2020 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2019 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2018 року набору

Бакалаври (СТН) трирічний термін навчання

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (СТН) зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2022 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (СТН) зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2021 року набору

Бакалаври (СТН) дворічний термін навчання

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (СТН) зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2022 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (СТН) зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2021 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (СТН) зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2020 року набору

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр (СТН) зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2019 року набору

Архів

Договори про співпрацю
Стандарт вищої освіти України
Перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 13 – Механічна інженерія, спеціальність 133 – Галузеве машинобудування. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 р. № 806.