Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Галузеве машинобудування" 2022 року набору