Перелік вакантних посад у ПДАУ

 

Оголошення конкурсу з 30 травня 2023 року по 28 червня 2023 року

 

Полтавський державний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

 • професор кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки;
 • професор кафедри  технології виробництва продукції тваринництва;
 • професор кафедри біології продуктивності тварин імені академіка О. В. Квасницького;
 • професор кафедри обліку і оподаткування;
 • професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування  (2 посади);
 • професор кафедри агроінженерії та автомобільного транспорту.

 

Вимоги до претендентів: вища освіта за відповідною спеціальністю (магістр, спеціаліст), наявність вченого звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) та/або наукові ступені доктора (доктора філософії (кандидата)) відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної, наукової роботи у закладі вищої освіти не менше 8 років.

 

 • доцент кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин;
 • доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін;
 • доцент кафедри маркетингу;
 • доцент кафедри інформаційних систем та технологій;
 • доцент кафедри рослинництва (2 посади);
 • доцент кафедри агроінженерії та автомобільного транспорту  (2 посади).

 

Вимоги до претендентів: вища освіта за відповідною спеціальністю (магістр, спеціаліст), наявність вченого звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) та/або наукові ступені доктора (доктора філософії (кандидата)) відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної, наукової роботи не менше 5 років.

 

Обов’язкові документи, що подають на конкурс: заява про допуск до участі у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії документів  про  вищу  освіту,  науковий  ступінь  та/або  вчене  звання;  список

наукових та навчально-методичних праць; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації (стажування) протягом останніх п’яти років та інші документи відповідно до Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Полтавського державного аграрного університету від 01.09.2021

Термін подання документів 30 днів від дня опублікування оголошення на вебсайті Полтавського державного аграрного університету.

 

Адреса університету: м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, тел.: 56-95-09.

Прийом документів: кабінет № 23 відділ кадрів.

 

 

Оголошення конкурсу з 19 травня 2023 року по 17 червня 2023 року

 

Полтавський державний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 

 • завідувач кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки;
 • завідувач кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин;
 • завідувач кафедри біології продуктивності тварин імені академіка  О. В. Квасницького;
 • завідувач кафедри обліку і оподаткування;
 • завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
 • завідувач кафедри будівництва та професійної освіти;
 • завідувач кафедри механічної та електричної інженерії.

Вимоги до претендентів: вища освіта (магістр, спеціаліст) за відповідною спеціальністю, науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене (почесне) звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до профілю кафедри, та стаж роботи у закладі вищої освіти не менше 5 років.

 

Обов’язкові документи, що подають на конкурс: заява про допуск до участі у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії документів  про  вищу  освіту,  науковий  ступінь  та/або  вчене  звання;  список

наукових та навчально-методичних праць; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації (стажування) протягом останніх п’яти років та інші документи відповідно до Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Полтавського державного аграрного університету від 01.09.2021

Термін подання документів 30 днів від дня опублікування оголошення на вебсайті Полтавського державного аграрного університету.

 

Адреса університету: м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, тел.: 56-95-09.

Прийом документів: кабінет № 23 відділ кадрів.

 

Архів>