Співпраця зі стейкхолдерами за освітньою програмою Правознавство спеціальності 081 Право СВО бакалавр

Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП "Правознавство":

Договори про проходження виробничої практики "Стажування з фаху 1" (2019-2020 н.р.)

Договори про проходження виробничої практики "Організаційно-аналітична" (2019-2020 н.р.)

Договори про проходження виробничої практики "Стажування з фаху 2" (2020-2021 н.р.)

Договори про проходження виробничої практики "Комплексна з фаху" (2020-2021 н.р.)

 

Рецензії на ОПП Правознавство:

редакція ОПП для 2021 року набору (рецензія Святецька І. В., рецензія Товстошкур О. С., рецензія Гусак О. В.)

редакція ОПП для 2020 року набору (рецензія Лаврик Г. В.рецензія Ночовний Ю. В.рецензія Оданець В.)

редакція ОПП для 2019 року набору (рецензія Кравченко А. П., рецензія Яковенко В. С., рецензія Жилін В. С.)

редакція ОПП для 2018 року набору (рецензія Комзюк А. Т., рецензія Білоголовий Я. О., рецензія Юшко О. С.)

ОПП для 2017 року набору (рецензія Черчатий О. І., рецензія Гальонкін С. А., рецензія Гофман Е. Л.)

Заходи

Деталі співпраці

Пропозиції стейкхолдерів щодо удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти та освітньої програми

10.12.2021 р. відзначення 73-ї річниці від дня прийняття Загальної декларації прав людини. Сторінка кафедри у Facebook  
18.11.2021 р. онлайн екскурсія до офісу приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Гофман Елли. Сторінка кафедри у Facebook  
17.11.2021 р. участь у VІ Всеукраїнській за міжнародною участю науково-практичній конференції на тему: «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти». Сторінка афедри у Facebook  
29.10.2021 р. зустріч із представниками нехворощанської громади в рамках надання дорадчих послуг територіальним громадам, сільськогосподарським виробникам та сільському населенню. Сторінка кафедри у Facebook  
28.09.2021 р. лекція практикуючого адвоката Антона Драпака з кримінального процесуального права Сторінка кафедри у Facebook

1. Збільшення годин, які відводяться для практичних занять з кримінального права України по тематиці кримінальних правопорушень в сфері службової діяльності та господарської діяльності. 

2. Введення вибіркової дисципліни «Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів».

15.09.2021 р. лекція польського професора з криміналістики доктора юридичних наук Аркадіуша П. Шайна Сайт університету Удосконалення змісту освітньої компоненти програми «Криміналістика» шляхом включення тем, присвячених хейлоскопії та судово-медичної отоскопії і методам виявлення та збереження хейлоскопічних та отоскопічних слідів під час кримінального провадження
15.07.2021 р. практичне заняття на базі Полтавського окружного адміністративного суду Сторінка  кафедри у Facebook Заступник голови суду Шевяков І. С.
14.07.2021 р. екскурсія до державної служби реєстрації актів цивільного стану Сторінка кафедри у Facebook  
14.07.2021 р. екскурсія до виконавчої служби Сторінка кафедри у Facebook  
13.07.2021 р. екскурсія до Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації  Сторінка кафедри у Facebook Удосконалення змісту навчальної дисципліни «Адміністративне право України» шляхом приділення особливої уваги питанням, присвяченим адміністративно-правовому статусу органів державного управління агропромисловим комплексом України
09.07.2021 р. екскурсія до філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області Сторінка кафедри у Facebook  
08.07.2021 р. екскурсія до Кінологічного центру ГУ НП у Полтавській області Сторінка кафедри у Facebook  
05.07.2021 р. депутатка Київської райради знайомила студентів із тонкощами роботи в органах місцевого самоврядування Сторінка кафедри у Facebook Включити до переліку тем з дисципліни «Конституційне право України» тему, присвячену особливостям правового статусу народних депутатів та депутатів місцевих рад
30.06.2021 р. екскурсія до Полтавського районного суду Полтавської області Сторінка кафедри у Facebook

Удосконалення змісту курсу "Кримінальний процес" шляхом приділення особливої уваги питанням присвяченим:

- статусу присяжних та сучасній практиці їх участі в кримінальному провадженні;

-  змісту принципу неупередженості присяжних та суддів під час розгляду справи в кримінальному процесі.

28.06.2021 р. відзначення Дня Конституції Сторінка кафедри у Facebook  
24.06.2021 р. зустріч з представниками Територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області Сторінка кафедри у Facebook Вивчати в рамках дисципліни «Судові та правоохоронні органи» особливості правового статусу Служби судової охорони в Україні та судових охоронців, перспективи розвитку юридичної служби в цій установі
23.06.2021 р. круглий стіл з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України на тему «Новели земельного законодавства України»  за участю начальника відділу правопросвітництва Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрія Ночовного. Сторінка кафедри у Facebook  
17.06.2021 р. робоча зустріч-нарада представників громадськості Полтавщини із представником Уповноваженого з питань дотримання прав людини в місцях несвободи Наталією Бородич, працівниками регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у східних областях та регіональним координатором зв'язків з громадськістю Уповноваженого в Полтавській області  Сторінка кафедри у Facebook При викладанні дисциплін правового циклу звернути увагу на проблеми дотримання прав людини і громадянина, зокрема проблеми забезпечення права на доступ до інформації з боку органів влади, додержання прав осіб з інвалідністю та прав людини в місцях несвободи.
16.06.2021 р. візит здобувачів вищої освіти до Головного управління державної податкової служби у м. Полтаві. Сторінка кафедри у Facebook  
14.06.2021 р. екскурсія до Полтавської міської ради Facebook Під час вивчення тем з Конституційного права України, присвяченим конституційним засадам місцевого самоврядування, особливу увагу приділяти правовому статусу депутатів місцевих рад, їх правам та обов’язкам, організаційним засадам діяльності місцевих рад
10.06.2021 р. зустріч із представниками Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сторінка кафедри у Facebook  
09.06.2021 р. екскурсія до Полтавського районного управління поліції

Сайт Національної поліції у Полтавській області

Сторінка кафедри у Facebook

Youtube

В рамках вивчення дисципліни «Криміналістика» приділяти увагу засобам виявлення, фіксації та вилучення латентних слідів дактилоскопічного, трасологічного, балістичного, біологічного та одорологічного походження, що є основою для розкриття найрезонансніших злочинів (на прикладі сучасної криміналістичної лабораторії європейського зразка, продемонстрованої працівниками слідчого управління ГУНП в Полтавській області).
08.06.2021 р. екскурсія до Полтавської міської ради Сторінка кафедри у Facebook  
31.03.2021 р. конференція щодо обговорення змісту та шляхів реалізації освітніх програм зі спеціальності 081 Право на базі Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна» Сторінка кафедри у Facebook Продовжити співпрацю, зокрема, у напряму організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти.
18.03.2021 р. конференція за підсумками виробничої практики за участі стейкхолдерів

Сторінка кафедри у Facebook

Сайт академії

Продовжувати співпрацю між ПДАА та стейкхолдерами освітньої програми, а також розширювати перелік баз практик студентів.
18.03.2021 р. лекція М. Кобченка «Особливості захисту прав суб’єктів земельних правовідносин»

Сайт академії

Запровадження вибіркової дисциплін "Технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва", що буде корисним для здобувачів вищої освіти, які в майбутньому виявлять бажання реалізовувати себе на практиці як юристи підприємств аграрної сфери.
09.03.2021 р. засідання кафедри щодо узагальнення пропозицій стейкхолдерів  Витяг з протоколу -
24.02.2021 р. зустріч зі старшим інспектором відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції України в Полтавській області Аліною Кондратенко Сторінка кафедри у Facebook Акцентувати увагу на змінах у законодавстві у сфері запобігання і протидії домашньому насильству в рамках вивчення курсів "Адміністративне право України" та "Кримінальне право України".
05.02.2021 р. зустріч з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини в Полтавський області  Сторінка кафедри у Facebook Удосконалення змісту освітньої компоненти програми “Конституційне право України” з приділенням особливої уваги вивченню практики реалізації принципу верховенства права та забезпечення непорушності принципу поділу влади, оскільки в Україні спостерігається тенденція порушення балансу в системі «стримувань та противаг» внаслідок залежності судової влади від виконавчої, законодавчої влади, а також таких інститутів як Президент України, прокуратура.
25.01.2021 р. підписання меморандуму про співпрацю з ТОВ "Гарант-2005" Меморандум про співпрацю Передбачення освітньо-професійною програмою проходження виробничої практики у ТОВ "Гарант-2005"
23.01.2021 р. - 23.02.2021 р.  громадське обговорення проєкту ОПП Правознавство на 2021 рік Сайт академії Додання освітньої компоненти «Міжнародне приватне право» за рахунок зменшення кредитів у відповідному семестрі для освітньої компоненти «Кримінальне процесуальне право України»; перейменування освітньої компоненти «Міжнародне право» на «Міжнародне публічне право»
17.12.2020 р. збори в онлайн режимі з батьками студентів першого курсу ОП Правознавство Сайт академії -
10.12.2020 р. онлайн конференція за участі представників Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сторінка кафедри у Facebook При викладанні дисциплін правового циклу звернути увагу на стан пенітенціарної системи України і світу; на відсутність перспективи звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
10.12.2020 р. круглий стіл «Тероризм у сучасному світі» за участі представників Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області 

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Розглянути можливість ввести нову дисципліну «Процесуальні документи у кримінальному та цивільну судочинстві», що є невід’ємним атрибутом кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду є складання кримінально-процесуальних документів: постанов, ухвал, клопотань, протоколів, доручень, повідомлень, обвинувальних актів, вироків і т. ін. Уміння правильно підготувати та своєчасно оформити зазначені документи є запорукою виконання завдань кримінального провадження, свідченням професійної підготовленості працівників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.
02.12.2020 р. круглий стіл в режимі відеоконференції з юристом благодійного фонду "Право на захист" Сторінка кафедри у Facebook При викладанні дисциплін правового циклу звернути увагу на проблеми захисту прав людини. Варто особливо відзначити одне з фундаментальних прав людини і громадянина на справедливий суд, оскільки суспільство очікує результатів і змін у судовій гілці влади, які ще  тривають.
06.10.2020 р. лекція на тему “МВС України та Національна поліція України”, проведена представниками Полтавського відділу поліції ГУНВП України у Полтавській області

 

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Під час підготовки ЗВО з дисципліни "Судові та правоохоронні органи" в рамках теми "МВС та Національна поліція України" рекомендовано окремо охарактеризувати вимоги до кадрів Національної поліції з урахуванням популяризації професії поліцейського та визначенням основних етапів сучасної процедури відбору кандидатів. Стимулювати працевлаштування студентів в органи Національної поліції України шляхом рекомендації проходження практичного навчання в органах МВС.
25.09.2020 р. підписання договору про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики здобувачами вищої освіти з ТОВ "Агрофірма ім. Довженка" Договір про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики здобувачами вищої освіти  Передбачення освітньою програмою проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики у ТОВ "Агрофірма ім. Довженка"
21.09.2020 р. залучення до проведення лекційного заняття з дисципліни "Адвокатура в Україні" начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Полтавського місцевого центру з надання БВПД Ночовного Ю. В Сторінка кафедри у Facebook Ночовний Ю. В. наголосив, що 01.07.2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». У зв'язку з цим доцільним є розгляд відповідного питання при вивченні курсу «Кримінальне право України», акцентуючи при цьому увагу на повноваженнях органів та посадових осіб, що здійснюють досудове розслідування кримінальних проступків.
17.09.2020 р. лекція приватного нотаріуса з дисципліни "Нотаріат в Україні" Сторінка кафедри у Facebook При викладанні дисципліни звернути увагу на новації здійснення посвідчення документів в умовах карантину. Навчити користуватися Державним реєстром речових правна нерухоме майно  та Єдиним реєстром боржників. Звернути увагу здобувачів вищої освіти на специфіку складання проектів документів відповідно до правових ситуацій.
16.07.2020 р. онлайн-конференція «Стан дотримання правил дорожнього руху в Україні»

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

У курсах Адміністративного права України та Кримінального права України звернути увагу здобувачів вищої освіти на новаціях у законодавстві щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а також на зареєстровані законопроєкти із зазначеної проблематики. 
07.07.2020 р. онлайн-конференція «Стан дотримання прав дитини в Україні»

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

При викладанні дисциплін професійного спрямування звернути увагу на проблемах дотримання прав дитини в сучасній Україні в контексті війни на сході держави, кібербулінгу тощо.
03.07.2020 р. онлайн-конференція «Роль і значення діяльності адвокатури в сучасній демократичній державі та її взаємодія з судовими і правоохоронними органами»

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

При викладанні курсу "Юридична деонтологія" звернути увагу здобувачів вищої освіти на новаціях у сфері підготовки майбутніх правників та взаємозв'язок підвищених вимог до юристів та значення інституту адвокатури в сучасному світі.
30.06.2020 р. онлайн-конференція “Сучасна правозахисна діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Включення до змісту курсу "Конституційне право України" питань щодо статусу та сучасної практики правозахисної діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини.
30.06.2020 р. підписання меморандуму про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики з Територіальним управлінням Служби судової охорони у Полтавській області

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Сайт Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області

Меморандум

Поглиблення співпраці в рамках практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Включення до змісту підготовки студентів, зокрема, при викладанні навчального курсу "Судові та правоохоронні органи", матеріалів про діяльність Служби судової охорони (історію створення, правовий статус, завдання).
24.06.2020 р. участь викладачів та студентів в онлайн-конференції, ініційованій  Полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та присвяченій Дню Конституції України на тему «Права і обов'язки людини, передбачені Конституцією України»

Сторінка кафедри у Facebook

Сайт академії

При викладанні правових дисциплін звертати увагу на детермінованості всього вітчизняного законодавства нормами Конституції України, наводячи конкретні приклади. 
17.06.2020 р. підписання договору про співробітництво з Головним управління Національної поліції у Полтавській області Договір про співпрацю Запрошення здобувачів вищої освіти до проходження виробничої практики для формування фахових компетентностей.
15.06.2020 р. зустріч з представниками Полтавського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сторінка кафедри у Facebook Підтримка безперервного зв'язку здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва і права з Полтавським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги задля ефективної практичної підготовки, зокрема, шляхом проходження студенами виробничої практики.
05.05.2020 р. підписання договору з Полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги Договір щодо забезпечення та організацію проведення практики здобувачів вищої освіти Набуття фахових компетентностей здобувачами вищої освіти шляхом залучення до проходження виробничої практики у Полтавському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги
14.04.2020 р. засідання кафедри щодо узагальнення пропозицій стейкхолдерів Витяг з протоколу -
02.03.2020 р. зустріч з приватним нотаріусом Полтавського міського округу І. В. Святецькою Сторінка кафедри у Facebook Приділення уваги етичним нормам і стандартам діяльності нотаріуса в Україні під час вивчення дисциплін «Юридична деонтологія» та «Нотаріат в Україні».
28.02.2020 р. - 27.03.2020 р.  громадське обговорення проєкту ОПП Правознавство на 2020 рік

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Пропозиції начальника юридичного відділу ТОВ «Агропромисловий комплекс «Докучаєвські чорноземи» Віктора Оданця: збільшити кількість кредитів на вивчення дисциплін "Земельне право" та введення навчальної дисципліни "Аграрне право України".

Пропозиції від регіонального координатора Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Віри Яковенко: збільшити кількість кредитів на вивчення дисципліни "Кримінальне процесуальне право України" як такої, що виноситься на єдине фахове вступне випробування у формі ЗНО при вступі до магістратури.

Пропозиції від здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 Право денної форми навчання ПДАА: вилучити з програми навчальні дисципліни «Соціологія» і «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» та збільшити за рахунок цього години для вивчення дисциплін професійного блоку.

27.02.2020 р. зустріч стейкхолдерів: здобувачів вищої освіти та групи забезпечення за ОПП Правознавство, представників регіонального представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини, регіонального центру БВПД у Полтавській області, Полтавської обласної організації Союзу юристів України, органів пробації Полтавської області, адвокатами

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Сайт Уповноваженого ВР України з прав людини

Сайт регіонального центру БВПД у Полтавській області

Ввести у навчальні програми дисциплін «Судові та правоохоронні органи» та «Адвокатура в Україні» навчальний контент щодо дотримання єдиних міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини, зокрема в частині дотримання прав людини під час її затримання.

19.02.2020 р. зустріч стейкхолдерів освітньої програми – професорсько-викладацького складу кафедри, здобувачів вищої освіти та начальника сектору кадрового забезпечення Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Бабича В’ячеслава Миколайовича.

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Активно залучати роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців галузі до проведення заходів під час організації та проходження здобувачами вищої освіти навчальних практик зі спеціальності, а також до роботи у складі екзаменаційних комісій при складанні атестаційного екзамену. Запропоновано використовувати під час провадження освітнього процесу офіційні статистичні дані, щодо результатів здійснення правоохоронної діяльності з метою наближення теоретичного змісту навчальних занять до правозастосовчої діяльності органів Національної поліції України.

12.02.2020 р. зустріч стейкхолдерів освітньої програми – здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу та представників Нацполіції

Сайт академії

Врахування при підготовці майбутніх правників вимог до кандидатів до служби у Нацполіції, визначених чинним законодавством та обумовлених розвитком сучасного українського суспільства щодо рівня знань, культури спілкування, фізичної та психологічної підготовки.

13.12.2019 року начальником відділу правопросвітництва Полтавського місцевого центру безоплатної вторинної допомоги Ночовним Ю.В. проведено науково-методичний семінар на тему: «Безоплатна правова допомога – твій надійний порадник».

Сторінка кафедри у Facebook

Введення у програму дисципліни «Судові та правоохоронні органи» або «Адвокатура в Україні» навчального контенту щодо особливостей надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом. Розглянути можливість збільшення обсягу кредитів, що відводяться на виробничу практику.

12.12.2019 р. в.о. начальника ГУ ДПС у Полтавській області Рябковою Аллою Михайлівною проведено науково-практичний семінар для здобувачів вищої освіти на тему: «Сучасне нормативно-правове регулювання податкових відносин».

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Висвітлення в курсі «Фінансового права» питання створення та забезпечення ефективної діяльності органів Державної податкової служби з урахуванням нових соціалізованих підходів до надання ними адміністративних послуг. Рекомендовано збільшити обсяг кредитів  виробничої практики.

09.12.2019 р. зустріч з професором Комзюком А. Т. щодо актуальних проблем адміністративного права Сторінка кафедри у Facebook Висвітлення у курсах "Адміністративного права України" та "Адміністративного процесу" новел правозастосування окремих положень адміністративного законодавства

09.12.19 р. Договір про співпрацю з Головним управлінням ДПС у Полтавській області

Сайт академії

Договір про співробітництво

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачення освітньо-професійною програмою проходження навчальної та виробничої практики в Головному управлінні ДПС у Полтавській області

29.11.2019 р. координатором уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Полтавській області Яковенко Вірою спільно зі старшим інспектором Кондратенко Аліною проведено круглий стіл на тему: «Протидія та запобігання домашньому насильству» з переглядом фільма Ролана Бикова «Я сюди більше ніколи не повернусь»

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачити при вивченні дисципліни «Юридична психологія» розкриття особливості роботи з дітьми, які постраждали від домашнього насильства.

24.07.2019 р. екскурсія до Головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області, участь у засіданні круглого столу щодо ключових завдань й структури ГУ ДФС в Полтавській області, напрямів реформування служби, спектру електронних сервісів ДФС та сучасних методів подання звітності в електронному вигляді. Сторінка кафедри у Facebook При викладанні дисципліни «Податкове право» звернути увагу на етапи і напрями реформування ДФС.

23.07.2019 року екскурсія студентів до Управління соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради

Сторінка кафедри у Facebook

При вивченні дисципліни «Теорія держави і права» розкрити питання щодо шляхів подолання правового нігілізму в суспільстві.

Використовувати в процесі викладання дисципліни «Державне будівництво і місцеве самоврядування» комплексні відомості, що відображають результати практичної діяльності органів місцевого самоврядування на прикладі Подільської районної у м. Полтаві раді.

20.07.2019 р. зустріч з представниками Ради адвокатів Полтавської області

Сторінка кафедри у Facebook

Доповнити зміст дисципліни «Юридична деонтологія» питаннями етики адвокатів при використанні ними соціальних мереж.

18.07.2019 р. лекторій та екскурсія до Полтавського апеляційного суду

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачити навчальними програмами дисциплін «Цивільне процесуальне право України» і «Кримінальне процесуальне право України» висвітлення сутності автоматизованого розподілу судових справ між суддями з обов’язковим дослідженням змісту Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

17.07.2019 екскурсія та лекторій у Полтавському окружному адміністративному суді

Сторінка кафедри у Facebook

При викладанні дисципліни «Адміністративний процес» приділити увагу розгляду основних положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» як основу судової реформи; дослідженню особливостей використання медіації як позасудової форми захисту прав особи.

16.07.2019 презентація пілотних проектів Міністерства юстиції України

Сторінка кафедри у Facebook

Розкрити приклади проєктів Уряду щодо правових форм захисту дітей (2 пакети законів #ЧужихДітейНеБуває):

- заборона виїздити за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати,

- штрафні санкції від 20% до 50% від суми боргу,

- суспільно корисні роботи, оплата за які йде на погашення боргу,

- конфіскація майна та продаж його на торгах,

- притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності,

- відкриття реєстру боржників.

11.07.2019 р. зустріч з адвокатами Н. М. Нестеренко та А. В. Ткаченко задля ознайомлення з організацією робочого місця та особливості професійної діяльності

Сторінка кафедри у Facebook

Включити у програму дисципліни «Юридична деонтологія» питання особливостей організації робочого місця адвоката.

10.07.2019 р. відвідали Шевченківський районний у м. Полтаві відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачити навчальною програмою вивчення особливостей порядку роботи вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

09.07.2019 р. організовано лекторій - зустріч із Регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області В. С. Яковенко на тему «Стан дотримання прав людини в місцях несвободи».

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачити вивчення в контексті дисципліни «Юридична психологія» особливостей психологічного стану людини, яка знаходиться в місцях несвободи.

05.07.2019 р. лекторій та екскурсія до Господарського суду Полтавської області

Сторінка кафедри у Facebook

При вивченні студентами процесуальних галузей права розкрити можливості проведення судових засідань з використанням телекомунікаційних технологій.

04.07.2019 р. участь у заходах щодо урочистої презентації професії поліцейського, приурочених до 4-ої річниці створення Національної поліції України.

Сторінка кафедри у Facebook

При вивченні дисципліни «Судові та правоохоронні органи» звернути увагу на процес формування Національної поліції та правовий статус поліцейського.

02.07.2019 р. в рамках проекту “Правовий захист уразливих груп населення” представником Благодійної організації “Меридіан” Двигало Марією проведено семінар - практикум з питань попередження у професійній діяльності юриста соціально-небезпечених хвороб: ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів.

Сторінка кафедри у Facebook

Включити до змісту дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» попередження у професійній діяльності юриста соціально-небезпечених хвороб (ВІЛ, туберкульозу, вірусних гепатитів).

27.06.2019 р. відвідування Октябрського районного суду м. Полтави, спостереження за судовим засіданням у цивільній справі.

Сторінка кафедри у Facebook

Забезпечувати участь студентів у судових засіданнях в якості спостерігачів задля розуміння змісту судового засідання як процесуальної форми судового розгляду.

26.06.2019 р. участь у роботі круглого столу «Конституційні механізми захисту прав людини в Україні», проведеного на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачити вивчення в контексті дисципліни «Конституційне право України» конституційні механізми захисту прав людини в Україні.

25.06.2019 р. участь у засіданні круглого столу за участі заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ірини Садовської та начальника Головного територіального управління юстиції в Полтавській області Олега Тимченка

Сторінка кафедри у Facebook

Організовувати зустрічі з керівниками правозахисних організацій та правоохоронних органів для розуміння студентами стратегій їх розвитку.

30.05.2019 р. лекторій-зустріч із Регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області В. С. Яковенко на тему «Стан дотримання прав дитини в місцях несвободи».

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачити вивчення в контексті дисципліни «Юридична психологія» особливостей психологічного стану дитини, яка знаходиться в місцях несвободи.

22.05.2019 р. Регіональним координатором Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області В. С. Яковенко проведено захід на тему: «Відбування покарання в Україні» (із переглядом документально фільму «Життя за ґратами»).

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачити вивчення в контексті дисципліни «Юридична психологія» особливостей психіки людини, яка знаходиться в місцях несвободи.

20.05.2019 р. підписання договору про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики здобувачів вищої освіти з Полтавським апеляційним судом

Договір про співробітництво

Передбачення освітньо-професійною програмою проходження навчальної та виробничої практики у Полтавському апеляційному суді

19.05.2019 р. підписання договору про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики здобувачів вищої освіти з Полтавським окружним адміністративним судом

Договір про співробітництво

Передбачення освітньо-професійною програмою проходження навчальної та виробничої практики у Полтавському окружному адміністративному суді

02.04.2019 р. підписання договору про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики здобувачів вищої освіти з Радою адвокатів Полтавської області

Договір про співробітництво

Передбачення освітньо-професійною програмою проходження навчальної та виробничої практики у Раді адвокатів Полтавської області

02.04.2019 р. підписання договору про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики здобувачів вищої освіти з Господарським судом Полтавської області

Договір про співробітництво

Передбачення освітньо-професійною програмою проходження навчальної та виробничої практики у Господарському суді Полтавської області

26.03.2019 р. засідання кафедри щодо узагальнення пропозицій стейкхолдерів Витяг з протоколу -

21.03.2019 р. зустріч в Міністерстві юстиції України з Іванною Смачило – заступником Міністра юстиції України.

Сторінка кафедри у Facebook

Організовувати зустрічі з керівниками правозахисних організацій та правоохоронних органів для розуміння студентами стратегій їх розвитку.

19.12.2018 р. підписання договору про співпрацю з ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» Договір про співробітництво Передбачення освітньо-професійною програмою проходження виробничої практики у ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи»

12.12.2018 р. участь у круглому столі на тему «Права людини та ефективні механізми їх захисту», що проходив у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області.

Сторінка кафедри у Facebook

Введення у програму дисципліни «Судові та правоохоронні органи» або «Адвокатура в Україні» навчального контенту щодо особливостей надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом

11.12.2018 р. зустріч студентів з практиками – досвідченими та успішними адвокатами Н.І. Феногою та А.В. Ткаченко

Сторінка кафедри у Facebook

Включення до розгляду етичних питань взаємодії членів адвокатської спільноти в контексті вивчення дисципліни «Адвокатура в Україні».

11.12.2018 р. Підписання договору про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики студентів з Управлінням соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради

Договір про співробітництво

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачення освітньо-професійною програмою проходження навчальної та виробничої практики в Управлінні соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради

10.12.2018 р. проведено семінар представниками Головного територіального управління юстиції в Полтавській області з приводу відзначення Міжнародного дня прав людини

Сторінка кафедри у Facebook

При викладанні дисциплін професійного спрямування встановлювати їх зв'язок із положеннями Загальної декларації прав людини 1948 р.

10.12.2018 р. підписання Меморандуму про співпрацю з Головним територіальним управлінням юстиції в Полтавській області в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Меморандум про співпрацю

Сайт академії

Сторінка кафедри у Facebook

Передбачення освітньо-професійною програмою проходження практики у Головному управлінні юстиції у Полтавській області в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

13.11.2018 р. участь студентів у майстер-класі «Професія юриста в сучасних реаліях», що відбувся у бібліотеці Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Зустріч з радником Міністра юстиції України, народним депутатом Ігорем Алексєєвим та начальником ГТУЮ у Полтавській області Олегом Тимченком. Сторінка кафедри у Facebook Організовувати зустрічі з керівниками правозахисних та правоохоронних органів та організацій для розуміння студентами стратегій їх розвитку.

26.09.2018 р. екскурсія до Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Сторінка кафедри у Facebook

Унаочнювати навчальний матеріал з дисципліни «Криміналістика» експонатами на базі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

25.09.2018 р. ознайомча екскурсія до Київського відділу державної виконавчої служби міста Полтави Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.

Сторінка кафедри у Facebook

Запропоновано використовувати під час викладання дисциплін «Адміністративний процес», «Господарський процес», «Цивільне процесуальне право України» та «Кримінальне процесуальне право України» офіційні статистичні дані щодо результатів здійснення виконавчої діяльності з метою наближення теоретичного змісту навчальних занять до практики виконавчих органів.

12.07.2018 р. екскурсія до Головного управління Національної поліції України в Полтавській області

Сторінка кафедри у Facebook

Репортаж ТК Центральний

Врахування при підготовці майбутніх правників вимог до кандидатів до служби у Нацполіції, визначених чинним законодавством та обумовлених розвитком сучасного українського суспільства щодо рівня знань, культури спілкування, фізичної та психологічної підготовки.

04.07.2018 р. участь у практичному семінарі на тему «Взаємодія громадянина з представниками органів місцевого самоврядування: права і обов’язки», організованому автором проекту «Знай свої права» депутатом Шевченківської районної у місті Полтаві ради Медвінською Ольгою Володимирівною

Сторінка кафедри у Facebook

Розкриття питання «Взаємодія громадянина з представниками органів місцевого самоврядування: права і обов’язки» при викладанні дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування»

26.06.2018 р. екскурсія до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області та зустріч з Начальником ГТУЮ у Полтавській області О. В. Тимченком.

Сторінка кафедри у Facebook

Організовувати зустрічі з керівниками правозахисних організацій та правоохоронних органів для розуміння студентами стратегій їх розвитку.

21.06.2018 р. екскурсія музеєм та приміщеннями Апеляційного суду Полтавської області для здобувачів вищої освіти.

Сторінка кафедри у Facebook

Під час викладання дисципліни «Судові та правоохоронні органи» розкривати позитивні аспекти та потенційні загрози реформування системи апеляційних судів.

12.03.2018 р. засідання кафедри щодо узагальнення пропозицій стейкхолдерів Витяг з протоколу -

28.01.2018 р. підписання Меморандуму про співпрацю між Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, Асоціацією «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування», ПДАА, Пирятинською міською ОТГ, Білоцерківською сільською ОТГ, Терешківською сільскою ОТГ, Щербанівською ОТГ, Мачухівською ОТГ

Меморандум про співпрацю

Передбачення освітньо-професійною програмою проходження практики та інших видів співпраці з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, Асоціацією «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування», Пирятинською міською ОТГ, Білоцерківською сільською ОТГ, Терешківською сільскою ОТГ, Щербанівською ОТГ, Мачухівською ОТГ

07.12.2017 р. зустріч студентів і викладачів із суддею Полтавського апеляційного суду у відставці Кисілем Анатолієм Миколайовичем.

Сторінка кафедри у Facebook

Розгляд питання про професійну деформацію суддів та шляхи її подолання при вивченні дисципліни «Юридична деонтологія».

06.12.2017 р. студенти та викладачі взяли участь у круглому столі «Права та обов’язки пацієнтів. Способи захисту прав пацієнтів» у рамках проекту «Знай свої права» (автор проекту – Медвінська О.В.). Серед спікерів: Пашков В.М., д.ю.н., проф., завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Олефір А.О., к.ю.н., асистент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Сторінка кафедри у Facebook

Розглянути можливість розгляду окремих питань прав та обов'язків пацієнтів у контексті вивчення дисципліни «Цивільне право України» або «Адміністративне право України».

04.12.2017 р. студенти та викладачі взяли участь у круглому столі «Ефективне використання природних ресурсів. Енергетичний перехід України», що проходив на базі кафедри підприємництва і права ПДАА у рамках XIV Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Серед спікерів: Ганна Кіященко, голова Полтавської філії Суспільної служби України, член БГЗО при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості; Лідія Чернига, екоактивістка, учасниця Deno-Конгресу-2017 (Берлін) присвяченому ефективному енергозбереженню.

Сторінка кафедри у Facebook

При вивченні дисциплін «Екологічне право України» та «Правове регулювання природоохоронної діяльності» акцентувати увагу на міждисциплінарних зв'язках між юридичними, соціальними та технічними науками.

22.11.2017 р. участь у навчанні з правової освіти на тему «Жінки мають право … та на успіх» в рамках проекту «Знай свої права» (автор проекту – О. В. Медвінська). У межах заходу виступили Уповноважена Національної поліції з захисту прав людини в Полтавській області Н. І. Мельничук, к.ю.н., викладач Полтавського юридичного коледжу Л. І. Купченя, директор регіонального фонду підтримки підприємництва в Полтавській області Н. В. Кузьменко.

Сторінка кафедри у Facebook

При викладанні дисциплін професійного спрямування звертати увагу студентів на гендерній рівності.

08.11.2017 р. студенти в рамках проекту «Знай свої права» (автор проекту – Ольга Медвінська) взяли участь у зустрічі з Головою Ради адвокатів Полтавської області, заслуженим юристом України Скукісом Володимиром Францісовичем.

Сторінка кафедри у Facebook

При вивченні студентами теорії права, звернути увагу на співвідношенні норм моралі і норм права.