Підписання Меморандуму про співпрацю між ПДАА та Головним територіальним управлінням юстиції в Полтавській області

а також семінар з приводу відзначення Міжнародного дня прав людини 10 грудня 2018 року

 

Сучасний стан розвитку суспільства, складний характер політичної та соціально – економічної ситуації в державі вимагають визначити правову підготовку та правове виховання як пріоритетні напрямки в освіті.

Працювати, жити, бути захищеним неможливо, не знаючи межі прав і  свобод громадян, дозволеного і забороненого в інтересах суспільства. Активну правову позицію людини і громадянина необхідно формувати ще  з дитинства. Із часом, після досягнення встановленого законодавством віку, людина набуває здатності належним чином виконувати свої обов’язки і нести відповідальність за відповідні дії. Тому реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших, – це своєрідне мистецтво жити. Необхідно практично реалізовувати тріаду «правове виховання – правове навчання – правова просвіта» у сучасній діяльності закладу вищої освіти.

Перед нашим закладом  поставлено завдання розширити правові знання студентів, сформувати високу відповідальність перед суспільством і державою, виховувати їх у дусі дотримання норм права і моралі. Діяльність науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії спрямована на виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року, № 992/2001, реалізації змісту Національної доктрини розвитку освіти, забезпечення дотримання конституційних положень, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини та інших нормативно-правових актів з питань прав людини.

В рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»  Полтавською державною академією разом із Головним територіальним  управлінням юстиції в Полтавській області 10 грудня 2018 року підписано Меморандум про співпрацю. Ним передбачено загальні положення щодо взаємодії та комплекс комунікаційних і наукових заходів щодо забезпечення інформованості населення з питань прав людини. Підписання вищезазначеного Меморандуму направлено на створення дієвих умов щодо реалізації конституційних прав громадян,  підвищення рівня їх правових знань; проведення правоосвітніх заходів; дозволить консолідувати зусилля та поєднати цілі державних органів та освітніх інституцій у напрямі утвердження й забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов'язком держави. Крім того, це сприятиме формуванню правової культури та правової свідомості у суспільстві.

Також представниками Головного територіального управління юстиції в Полтавській області з приводу відзначення Міжнародного дня прав людини було проведено семінар з науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти академії. 

Досягнення високого рівня правової культури суспільства не можливе без зусиль сучасного закладу вищої освіти, системи освіти в цілому, демократизації засад, що базуються на загальнолюдських правових цінностях: виховання поваги до прав людини й основних свобод, піднесення культури прав людини, утвердження людської гідності та поваги до права.

 

 

 

Діяльність: