Лекція «Особливості захисту прав суб’єктів земельних правовідносин»

18 березня 2021 року комерційний директор ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» Кобченко Михайло Юрійович  провів для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавра за ОПП «Правознавство» спеціальності 081 «Право» лекцію на тему «Особливості захисту прав суб’єктів земельних правовідносин».

Лектор охарактеризував засади правового статусу суб'єктів земельних правовідносин, окреслив особливості захисту прав суб'єктів земельних правовідносин, зокрема у спорах за участю органів державної влади та місцевого самоврядування. Також пан Михайло, спираючись на власний досвід, висловив позицію стосовно надзвичайно актуального питання сьогодення – запровадження ринку землі.

Спікер озвучив пропозиції щодо вдосконалення ОПП «Правознавство», зокрема запровадження однієї із вибіркових дисциплін – «Технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва», що буде корисним для здобувачів вищої освіти, які в майбутньому виявлять бажання реалізовувати себе як юристи підприємств аграрної сфери.

Захід виявився надзвичайно інформативним і цікавим для майбутніх юристів-практиків.

Щиро вдячні пану Михайлу та сподіваємося на подальшу співпрацю!

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: