Договір між Полтавською державною аграрною академію та Управлінням соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтава ради

Населення країни, його здоров’я, життя, безпека, честь, гідність і недоторканість є найвищою соціальною цінністю. При цьому держава не є пасивним спостерігачем за втіленням прав та свобод її громадян, а активним учасником їх реалізації. Держава може називатися соціальною, коли вона забезпечує своїм громадянам достойний рівень життя на основі матеріальної забезпеченості на рівні стандартів сучасного розвитку суспільства та людини. Соціальний захист населення, з одного боку, є функціональною системою напрямків, за якими її здійснюють, а з іншого – це система інститутів, які забезпечують її виконання.

Інститут самоврядування є важливим механізмом здійснення регіональної соціальної політики є основою практичного підвищення її ефективності. Регіоналізація соціальної політики – це форма, яка дозволяє в межах великого державного формування зберегти історичну різноманітність традицій, звичаїв, культури різних груп і прошарків народу.

11 грудня кафедрою підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії було ініційовано, а 14 грудня 2018 року підписано ректором професором В. І. Аранчій договір між академією і Управлінням соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтава ради про співробітництво, організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики студентів.

Підписання вищезазначеного договору відкриває нові перспективи для співпраці та направлено на створення дієвих умов щодо реалізації конституційних прав громадян у сфері соціального захисту населення, підвищення рівня їх правових знань, а також консолідацію зусиль органів місцевого самоврядування та освітніх інституцій у напрямі утвердження й забезпечення прав і свобод людини.