Онлайн-конференція «Роль і значення діяльності адвокатури в сучасній демократичній державі та її взаємодія з судовими і правоохоронними органами»

У незалежній Україні інститут адвокатури є невід’ємним елементом правової системи держави, а діяльність адвокатів – важливою частиною юридичної практики, що поєднує правотворчу, правозастосовчу та правоохоронну функції. Адвокатура є особливим правозахисним інститутом громадянського суспільства, який представляє його інтереси перед державою, взаємодіє з нею і водночас їй протистоїть.

У рамках проведення навчальної практики «Судові та правоохоронні органи» 03 липня 2020 р. викладачі кафедри підприємництва і права організували онлайн-конференцію для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право Полтавської державної аграрної академії з відомим адвокатом-практиком, членом Національної асоціації адвокатів України, к.ю.н., доцентом Наталією Нестеренко. Тема конференції: «Роль і значення діяльності адвокатури в сучасній демократичній державі та її взаємодія з судовими і правоохоронними органами».

У своїй доповіді Наталія Миколаївна розкрила питання предмету, структури та системи діяльності адвокатури в демократичній державі, окреслила місце адвокатури в системі захисту прав та свобод людини і громадянина, наголосила на сучасних проблемах діяльності адвокатури як правозахисної інституції в Україні.

У результаті проведеного заходу стейкхолдери, зокрема і науково-педагогічні працівники кафедри підприємництва і права та здобувачі вищої освіти спеціальності 081 Право Полтавської державної аграрної академії, дійшли спільного висновку, що основною функцією адвокатури є надання правової допомоги, а сучасний складник характеристики вітчизняної адвокатури безпосередньо пов’язаний зі зміною вектора не тільки у напрямі вдосконалення судової системи, але й щодо забезпечення її діяльності як самостійного інституту громадянського суспільства, що формується в Україні.

 

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: