Зміст підготовки ЗВО за освітньо-професійною програмою Маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг, галузь знань 07 Управління та адміністрування 2020 року набору

Освітньо-професійна програма Маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг, галузь знань 07 Управління та адміністрування, 2020 року набору

  1. Рецензія на ОПП 
  2. Рецензія на ОПП 
  3. Рецензія на ОПП 

Розширене засідання НМР щодо обговорення зауважень та пропозицій стейкхолдерів до Проєкту ОПП

Результати вибору фахових навчальних дисциплін на 2020-2021 н.р.

Методичні рекомендації для виконання курсових робіт:

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни Анотація Силабус
Обов'язкові навчальні дисципліни
загальної підготовки
Інноваційний розвиток підприємства Анотація Силабус
Методологія та організація наукових досліджень Анотація Силабус
Охорона праці в галузі та цивільний захист Анотація Силабус
професійної підготовки
HR-маркетинг Анотація Силабус
Брендинг Анотація Силабус
Інтернет-маркетинг Анотація Силабус
Логістичний менеджмент Анотація Силабус
Психологія маркетингу і реклами Анотація Силабус
Стратегічний маркетинг Анотація Силабус
Управління маркетингом в аграрних підприємствах Анотація Силабус
Вибіркові фахові дисципліни
2 семестр    
Дорадництво Анотація Силабус
Психологія управління Анотація Силабус
Техніка адміністративної діяльності Анотація Силабус
Митна справа Анотація Силабус
Підприємництво і бізнес-культура Анотація Силабус
Основи кооперації Анотація Силабус
Інтелектуальний бізнес Анотація Силабус
Міжнародні економічні відносини Анотація Силабус
Міжнародний агробізнес Анотація Силабус
3 семестр    
Управління професійним іміджем Анотація Силабус
Управління змінами Анотація Силабус
Корпоративне управління Анотація Силабус
Ф'ючерсний ринок Анотація Силабус
Аграрна політика Анотація Силабус
Політичний піар Анотація Силабус
Імітаційне моделювання Анотація Силабус
Методи прогнозування і обробки інформації Анотація Силабус