Зміст підготовки ЗВО за освітньо-професійною програмою Маркетинг першого рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг 2020 року набору

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОПП

Розширене засідання НМР щодо обговорення зауважень та пропозицій стейкхолдерів до Проєкту ОПП

 

 

Навчальні дисципліни освітньо-професійної програми Маркетинг (240 кр.)

Назвадисципліни
Анотація
1. Обов’язкова частина
1.1. Дисципліни загальної підготовки
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці Анотація
Вища математика
Економіко-математичні методи та моделі
Економічна інформатика
Економічна теорія
Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)
Історія та культура України
Правознавство
Українська мова  (за професійним спрямуванням)
Університетська освіта
Фізичне виховання
Філософія
1.2. Дисципліни професійної підготовки
Біржова справа
Бухгалтерський облік Анотація
Економіка і фінанси підприємства Анотація
Економіка праці і соціально-трудові відносини Анотація
Економіка та організація інноваційної діяльності  Анотація
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства  Анотація
Інформаційні системи і технології в маркетингу Анотація
Інфраструктура товарного ринку Анотація
Конкурентоспроможність підприємства Анотація
Логістика Анотація
Маркетинг Анотація
Маркетингова збутова політика Анотація
Маркетингова товарна політика Анотація
Маркетингове ціноутворення Анотація
Маркетингові дослідження Анотація
Маркетингові комунікації Анотація
Менеджмент Анотація
Міжнародний маркетинг Анотація
Реклама і рекламна діяльність Анотація
Товарознавство Анотація
2. Вибіркова частина
2.1. Дисципліни загальної підготовки 
2.2 Дисципліни професійної підготовки
2.2.1. Дисципліни професійної підготовки ННІ ЕУПІТ
2.2.2. Дисципліни професійної підготовки ОПП (3,4 семестр)
2.2.2. Дисципліни професійної підготовки ОПП (5,6 семестр)
2.2.2. Дисципліни професійної підготовки ОПП (7,8 семестр)

 

Навчальні дисципліни освітньо-професійної програми Маркетинг (120 кр.)

Назва дисципліни
Анотація
Обов’язкова частина
Аграрний маркетинг Анотація
Інформаційні системи і технології в маркетингу
Конкурентоспроможність підприємства
Логістика
Маркетинг
Маркетинг послуг
Маркетингова збутова політика
Маркетингова товарна політика
Маркетингове ціноутворення
Маркетингові дослідження
Маркетингові комунікації
Міжнародний маркетинг Анотація
Реклама і рекламна діяльність аграрних підприємств Анотація
Товарознавство Анотація
Університетська освіта
Вибіркова частина
Економіка праці і СТВ Анотація
Електронна комерція Анотація
Маркетинг підприємств малого бізнесу Анотація
Організація та планування діяльності підприємства Анотація
Підприємництво Анотація
Проектний аналіз Анотація
Ризик-менеджмент Анотація
Етика бізнесу Анотація
Імітаційне моделювання Анотація
Контролінг Анотація
Маркетинг агропромислових формувань  
Обгрунтування рішень і оцінювання ризиків Анотація
Потенціал і розвиток підприємства Анотація
Трудове право Анотація