Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2019

Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2019
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Агробіологічний потенціал та походження сорту тритикале озимого Наварра 13
Савчук Ю. М., Антоненко О. Ф. Залежність урожайності та посівних якостей насіння ріпаку озимого від сортів та технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України 20
Калашник О. В., Мороз С. Е., Бараболя О. В., Ремізова Н. Л. Якість крупи гречаної, що імпортується в Україну 28
Піньковський Г. В., Танчик С. П. Економічна та енергетична ефективність удосконалених елементів технології вирощування соняшника у Правобережному Степу України 39
Ляска Ю. М., Стригун О. О. Видовий склад основних шкідників агроценозу кукурудзи Лівобережного Лісостепу України 45
Колісник О. М. Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України 53
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ
Мельник В. В. Вміст 137CS у наземній фітомасі рослин свіжих борів лісів Українського Полісся 61
Подрезенко І. М., Остапенко Н. С., Крючкова С. В., Кириченко В. А., Бондаренко Л. В. Особливості екологічної оцінки природно-техногенного впливу на гідросферу в межах міських техноекосистем 70
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Корчагін О. П., Молчанова А. О. Оцінка фітотоксичної дії стічних вод місць захоронення відходів на стійкість Triticum aestivum 77
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Довгій Ю. Ю., Сеніченко В. Ю., Фещенко Д. В., Чала І. В. Вплив вітамінно-мінеральних комплексів на молочну продуктивність та гематологічні показники корів 85
Усенко С. О., Шостя А. М., Слинько В. Г., Бондаренко О. М., Березницький В. І., Шаферівський Б. С., Чухліб Є. В. Особливості перебігу процесів пероксидного окиснення у свинок залежно від фізіологічного стану 92
Підпала Т. В., Шевчук Н. П. Оцінка інбридингу в різні етапи виведення Української червоної молочної породи великої рогатої худоби 98
Гиря В. М., Усачова В. Є., Мироненко О. І., Слинько В. Г. Температурний комфорт і продуктивність свиней 105
Шостя А. М., Ємець Я. М., Мороз О. Г., Ступарь І. І., Павлова І. В., Маслак М. М. Вплив гомогенату трутневих личинок на якість спермопродукції у кнурів-плідників 113
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Левицька В. А. Фармакологічні дослідження експериментального препарату Імкар-120 119
Дубова О. А., Згозінська О. А., Ковальова Л. О., Ковальов П. В. Спленомегалія як ускладнення за бабезіозу собак 126
Данілова І. С., Данілова Т. М. Визначення увареності м’яса равликів 133
Гончаров С. Л. Деякі біохімічні показники сироватки крові хижих риб за еустронгілідозу 140
Кіт А. А., Михайлютенко С. М., Кручиненко О. В., Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В. Мікробіологічні показники м’ясопродуктів та м’яса під час ярмаркових заходів у м. Києві 148
Булаєнко А. Ю., Звенігородська Т. В. Використання різних схем синхронізації голштинських корів в умовах СТОВ «Промінь» Миколаївської області 154
Замазій А. А. Вплив гіпоксії на амінокислотний склад амніону плода 159
Камбур М. Д. Використання поживних речовин в організмі корів за умов різного енергетичного забезпечення 165
Зезекало В. К., Передера С. Б., Щербакова Н. С. Узагальнення інформації що до хламідійних інфекцій тварин та їх зоонозного потенціалу 171
Омельченко Г. О., Петренко М. О., Авраменко Н. О. Моніторинг поширення африканської чуми свиней в Україні та Полтавській області 183
Соколюк В. М., Лігоміна І. П., Фурман С. В., Лісогурська Д. В., Духницький В. Б. Санітарно-гігієнічна характеристика води в районі молочнотоварної ферми та свиноферми 191
Мельничук В. В., Юськів І. Д. Порівняльна ефективність способів копроовоскопічної діагностики нематодозів травного каналу овець 197
Киричко Б. П., Семіренко В. В. Порівняльна ефективність лікування запально-гнійних процесів дистального відділу кінцівок у свиней 204
Локес-Крупка Т. П. Клінічний випадок аліментарного ожиріння у собаки 213
Кучерук М. Д. Органолептична та дегустаційна оцінка м’яса органічних півників 219
Байдевлятов Ю. А., Байдевлятова Ю. В. Поширення маститу та особливості ураження чвертей молочної залози у корів різних порід в господарствах Сумської області 227
Шевченко А. М. Щодо контролю нападу зоофільних мух на корів в умовах тваринницьких приміщень 232
Духницький В. Б., Деркач І. М., Деркач С. С., Фрицький І. О., Плутенко М. О. Кумулятивні властивості клатрохелату феруму(IV) в організмі щурів 238
Бегас В. Л., Романишина Т. О., Рибачук Ж. В., Пінський О. В. Порівняння методів епізоотологічного моніторингу африканської чуми свиней 246
Назаренко О. С., Євстаф’єва В. О. Поширення вароозу медоносних бджіл на території Полтавської області 254
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Орленко Н. С., Мажуга К. М., Душар М. Б., Маслечкін В. В. Порівняльний аналіз ієрархічних методів кластерізації придатних для оброблення даних морфологічних ознак сортів рослин 261
Ковальчук С. Б., Горик О. В. Аналітичний розв’язок задачі згину багатошарової симетричної кругової арки під дією нормальної сили у середньому перерізі. Повідомлення 1. Арки великої кривизни 270
Онищенко В. О., Філонич О. М., Стороженко Д. О., Сененко Н. Б., Бунякіна Н. В., Горобець Д. О., Кисіль В. Р. Аналіз параметрів ефективного застосування лужного та кислотного засобів для мийки обладнання молочної промисловості 284
Бурлака О. А., Яхін С. В., Дрожчана О. У. Дослідження впливу соломистості та ступеня завантаження молотарки зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500» на якість обмолоту зерна озимої пшениці 293
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2019