Позааудиторні заняття та он-лайн конференції під час проходження практики

Позааудиторні заняття та он-лайн конференції під час проходження практики

29 червня 2022 р. Залучення стейкхолдерів до проведення навчальної  практики студентів ОП Політологія

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5986/praktykasteykholdery_1.pdf

7 липня 2022 р. Нова зустріч студентів-політологів зі стейкхолдером

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5986/praktykalyahovych_2.pdf

5 липня 2022 року "Ідеологія як цінність та інструмент консолідації" - круглий стіл в рамках навчальної практики ЗВО спеціальності Політологія

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8418/kruglyystil0507red.pdf

17 листопада 2021 р. Зустріч із представниками міськради м. Полтава

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5986/redgoin-trozvytkumista.pdf

березень  2021 р. Практика студентів ОП Політологія в ГО «Інститут розвитку міста»

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5986/praktykastudentivoppolitologiyavgo.pdf

11 червня 2019 р. студенти спеціальностей «Політологія» та «Філологія», відвідали з екскурсією до Верховної Ради України. Вони ознайомилися з історією парламентаризму в Україні та зі специфікою роботи нинішньої Верховної Ради. (https://www.pdaa.edu.ua/news/ekskursiya-studentiv-fof-do-verhovnoyi-rady...)

Протягом 18-24 червня 2019 р. студенти спеціальності «Політологія» у рамках проходження навчальної практики провели на замовлення громадських організацій дослідження громадської думки жителів Полтавської області з питань майбутніх парламентських виборів. (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-g...)

30 червня 2020 року в рамках проходження навчальної і виробничої практик відбулася онлайн-зустріч студентів спеціальності Політологія з керівником Дослідницької групи Proof Analytics Костянтином Донченком, який розповів про особливості діяльності цієї структури. (https://www.pdaa.edu.ua/news/adaptaciya-navchannya-politologiv-zapytam-t...)

15 липня 2020 р. під час проведення навчальної практики «Вступ до фаху» відбулася відеозустріч здобувачів вищої освіти спеціальності Політологія з Олегом Слизьком – головою Полтавського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентська республіка». (https://www.pdaa.edu.ua/news/onlayn-zustrich-studentiv-specialnosti-poli...)

17 липня 2020 р. Аналіз та вивчення проявів булінгу методами АРТ-терапії (кінофільми)

https://www.pdaa.edu.ua/news/analiz-ta-vyvchennya-proyaviv-bulingu-metodamy-art-terapiyi-kinofilmy

 

20 липня 2020 року Вивчення та аналіз конфліктних ситуацій та шляхів виходу методами АРТ-терапії (кінофільми)

https://www.pdaa.edu.ua/news/vyvchennya-ta-analiz-konfliktnyh-sytuaciy-ta-shlyahiv-vyhodu-metodamy-art-terapiyi-kinofilmy

 

1 жовтня 2020 р. Академічна доброчесність як запорука якісної освіти

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-gumanitarnyh-i-socialnyh-dyscyplin/akademichnadobrochesnistyakzaporukayakisnoyiosvity.pdf

 

2 листопада 2020 р. Студенти спеціальностей 052 Політологія  взяли участь у просвітницькій лекції «Психоактивні речовини: ризики та наслідки вживання»

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-gumanitarnyh-i-socialnyh-dyscyplin/psyhoaktyvnirechovyny.pdf

 

12 листопада 2020 р. Студенти спеціальностей Політологія і Філологія взяли участь в інформаційно-просвітницькій відеозустрічі «Репродуктивне здоров’я: ризики та способи збереження»

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-gumanitarnyh-i-socialnyh-dyscyplin/reproduktyvnezdorovya.pdf